Anvendelse

Dantherms Affugterserie CDT er ideelle til løsning af affugtningsopgaver inden for byggebranchen, i kældre, i lagerrum og ved skadeservice som følge af oversvømmelse eller andre vandskader

Affugteren har timetæller og fungerer fuldautomatisk med elektronisk styring, der via et display viser drifttilstanden.

Affugteren har fuldautomatisk afrimningsfunktion.

I CDT 85 afledes kondensvand via en afløbsstuds.

Affugteren kan styres med hygrostat for at sikre en konstant relativ fugtighed.

Sikkerhedsregler

Afbryd altid aggregatet fra strømforsyningen ved service/transport/rengøring mv.

Transport og læsning

CDT-serien er udført i robust konstruktion samt med store hjul, som gør aggregatet velegnet til transport på ethvert underlag.

Hvis aggregatet har været transporteret liggende, skal det stå opretstående i min. 1 time, inden det tages i brug.

Drivmidler

230 V/50 Hz sikret med 10 A sikring eller en 16 A automatsikring

Start/kørsel af maskinen

Placer aggregatet midt i lokalet der skal affugtes. Der skal uhindret kunne suges luft ind på bagsiden af aggregatet (min. 60 cm) samt uhindret blæses ud på forsiden (min. 3 m).

Opstil ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator.

Luk vinduer og døre ud til det fri.

Tilslut aggregatet til strøm.

Indstil hovedkontakten på "-"/"ON"

Aggregatet er nu i kontinuerlig drift uafhængigt af den relative fugtighed i rummet.

Stop af maskinen

Aggregatet stoppes ved at stille hovedkontakten på

Varmelegemet kan afbrydes ved at slukke på varmelegeme-kontakten

Vedligeholdelse

Filteret skal renses med jævne mellemrum, enten ved gennemskyldning med lunkent sæbevand eller ved støvsugning, hvis filteret kun er lidt snavset.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydniveau i 1 m afstand:

64 dB(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.