Anvendelse

  1. transport af materialer, hvor pladsen er trang

Sikkerhedsregler

Alm. sikkerhedsregler

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med stropper eller i surringsøjer for og bag.

Dimensioner: 180 cm X 103 cm X 80 cm

Drivmidler

Motor: 6,5 HK Honda benzinmotor

Vedligeholdelse

Alm. vedligehold

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 265 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.