Anvendelse

Maskinen er beregnet til at save i træ, kunststof og lette byggematerialer i fri hånd. Den er egnet til lige snit og dyksnit. Benyt de anbefalede savklinger.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis De før brug læser

brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne

helt igennem og overholder

disses anvisninger.

Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges.

Sørg for at få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes for første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 5,2 kg.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før ethvert arbejde på maskinen påbegyndes.

Maskine og ventilationsåbninger skal altid være rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Rengør sværd og savklinger, når savearbejdet er færdigt.

Savklingerne glider på slidfrie hårdmetal-føringer og må ikke smøres, da dette ville forringe støvudsugningen.

Udskift revnede, bøjede eller uskarpe savklinger.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk: 91 dB(A).

Lydeffektniveau 104 dB(A).

Brug høreværn!

Den vurderede værdi for acceleration er typisk 4,0 m/s

Personlige værnemidler

Bær høreværn,beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og fastsiddende fodtøj.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.