Anvendelse

Fuldautomatisk rørlægningslaser med automatisk korrektion for hældning i tværretningen. Leveres i kuffert med Laser, fjernbetjening, genopladelig batteri og lader.

100 % vandtæt (IP

  1. .

Nøjagtighed 0,005%.

Sikkerhedsregler

Undgå at se direkte ind i laserstrålen.

Transport og læsning

Skal transporteres i den medleverede kuffert.

Må ikke udsættes for stød.

Drivmidler

Genopladeligt batteri.

Start/kørsel af maskinen

  1. Indsæt opladt batteri.
  2. Tryk på Tænd/Sluk-tasten.

LED-displayet viser batteritilstanden.

Laseren foretager en automatisk selvnivellering hvorefter

instrumentet er Klar til brug.

Stop af maskinen

Tryk på Tænd/Sluk-tasten.

Vedligeholdelse

Det er brugerens ansvar at kontrollere om laseren er korrekt indstillet.

Opbevar aldrig en våd laser i en lukket transportkasse idet der kan opstå kondens.

Til rensning benyttes vand som tørres af med en blød klud.

Undgå at benytte aggressive rensemidler.

Behandles som briller og kikkerter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen

Personlige værnemidler

Ingen


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.