Anvendelse

Maskinen kan anvendes til gravearbejde, planering, m.v.

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler se pkt. 2+

Her kan bl.a. nævnes:

Neuson gravemaskinen er udelukkende konstrueret til at anvende godkendt arbejdsudstyr.

Ved kørsel på gader og veje skal køretøjet udrustes i.h.t. Færdselsloven

m.v.

Transport og læsning

Transport se pkt.

Læsning ved hjælp af opkørslesrampe:

Stigningen på ikke overskride 18 grader

Rampebredde bør være min. 1-2 gange så bred som kæderne.

Rengør rampen og køretøjskæderne for snavs, slam, is og sne.

Opkørselsramperne på transportkøretøjet skal forankres for, at forhindre at de rutscher ned.

Afstøt til sikkerhed også ramperne på midten.

Læs kun maskinen på fast pg plan undergrund.

Træk under læsningen håndbremsen på transportkøretøjet og læg bremseklodser under hjulene.

Drivmidler

Motorolie: BP Vanellus FE

APISF-CD + SAE 10W40

Brændstof: Diesel.

Start/kørsel af maskinen

Tilpas førersædet til føreren.

Stil samtlige kontakter og styrehåndtag i neutralstilling.

Stik tændingsnøglen i tændingslåsen og drej.

Stop af maskinen

Stands maskinen.

Sænk grabben og planeringsskjoldet ned på jorden.

Tag håndgassen fuldstændigt væk.

Afbryd tændingen.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse se pkt.

Generel syns og tæthedskontrol.

Kontrol af motoroliestand.

Kontrol af kølervædskestand.

Kontrol af forfilter med vandsamler.

Rengøring af luftfilter.

Påfyldning af kraftstof.

Kontrol af hydraulikoliestand.

Kontrol af kæder.

Ugentlig vedligeholdelse se pkt. 18+

Kontrol af motorfastgørelse, kilerem, filter, hydraulikpumpe, kædespænding, drejekrans, kabinevarme m.v.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.