Anvendelse

GOLDLIFT er en selvkørende hydraulisk personløfter, der er udstyret med en arbejdskurv med styring,

anbragt foroven på en roterende og udskydelig, leddelt struktur. Kurven er beregnet til at bringe

personer og deres værktøj op til et punkt højere end underlaget.

Bilag:

Sikkerhedsregler

- Hinowa GOLDLIFT type

  1. 55 og 14.70 må kun betjenes af personer over 18 år, som har modtaget instruktion i brug af liften. Brugeren skal ligeledes være bekendt med gældende sikkerhedsregler for liftdrift.

- Operatøren skal altid arbejde professionelt, følge sikkerhedsreglerne og være omhyggelig med ikke at

undervurdere det ansvar han har for sig selv og andre omkring dem, såvel som for materiellet.

- Inden arbejde påbegyndes er det vigtigt at operatøren kontrollerer, at alle sikkerhedselementer er på

plads og i orden, foretager de nødvendige kontroller af maskinen og gør sig bekendt med beskaffenheden

af det underlag, der skal arbejdes og manøvreres på.

Dette er ikke fyldestgørende nok, så det anbefales at læse brugervejledningen

Bilag:

Transport og læsning

Op- og nedkørsel ad ramper

Maskinen er meget stabil, selv under last-

ning via ramper. Forsigtighed tilrådes

alligevel under lastning.

Vær opmærksom på følgende:

- Parker lastbilen på plant underlag, og kontroller, at ramper og trailer kan bære maskinen, og at der ikke

ligger affald eller at der er glat.

Løft af liften

- Under løftet skal maskinen være bragt i transporttilstand (armene helt inde og nede, støtteben helt oppe

og og bælterne skudt ud). I modsat fald er maskinen ikke i balance og løft er farlige.

-Løft aldrig maskinen med personer på den.

- Under løftet må der ikke befinde sig personer i arbejdsområdet eller under maskinen.

Løft aldrig maskinen på anden måde end den her viste.

- Ved løft af maskinen må kun anvendes kran og løftegrej, der er rigeligt dimensioneret og i

perfekt stand. Kontroller maskinens og kranens data inden løftet.

- Under løftet skal maskinen være bragt i transporttilstand (armene helt inde og nede, støtteben helt oppe

og og bælterne skudt ud). I modsat fald er maskinen ikke i balance og løft er farlige.

-Løft aldrig maskinen med personer på den.

- Under løftet må der ikke befinde sig personer i arbejdsområdet eller under maskinen.

Løft aldrig maskinen på anden måde end den her viste.

-Liften surres i de dertil indrettet beslag midt på liftens arm

Dimensioner: 398 cm X 198 cm X 78 cm

Drivmidler

Diesel/Benzin og 230V net tilslutning

Start/kørsel af maskinen

- Motoren kan kun startes fra jorden med nøglen eller direkte fra kurven. Stil nøglen på ON inden

opstigning i kurven. Brug håndtagene under opstigningen. Brug starteren, den gule knap på panelet i kurven. Inden motorstart sikres at gassen er stillet næsten til tomgang. Startes motoren med for høje

omdrejninger, kan det skade den.

Stop af maskinen

Kør liften til transportstilling se photocelle på chassis.

Drej omskifter til stillingen "støtteben" . Hæv støttebenene, skift mellem de 2 forreste og bagereste. 2 af gangen.

Tryk på nødstop og drej nø

Vedligeholdelse

Kontroller brændstofstand i tanken

Kontroller batteriernes væsketilstand.

Kontroller at hydraulikslanger, kabler, stik, rækværk og låger ikke er beskadiget, samt at der ikke er opstået lækage.

Smøring i.h.t. smøreplan, anbragt ved hovedkontrolboks.

Årligt hovedeftersyn, herunder belastningsprøver, påbudt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P259 faldsikring påbudt
Vægt: 1700 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.