Anvendelse

Bobcat knækstyrede gummihjulslæssere samler funktionerne fra større maskiner i én kompakt maskine, som kan yde mere på kortere tid. Høj ydelse, robust holdbarhed, uovertruffen førerkomfort, sikkerhed og produktsupport gør Bobcat kompakt udstyr til det rette valg.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Brug aldrig læsseren uden at have fået instrukser. Læs maskinskiltene (klistermærkerne), betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen. Spænd altid sikkerhedsselen godt fast, inden maskinen betjenes. Hold hænder og fødder på styremekanismerne. Se efter, at alle styremekanismerne står i neutral position, inden der startes. Transportér altid lasten så lavt som muligt. Læsning, aflæsning og drejning skal gøres på flad, solid og vandret grund. Reducér hastigheden, når der skal drejes. Løftearmene må ikke være oppe under kørsel eller ved drejning. Se i kørselsretningen. Det normerede driftskapacitet må IKKE OVERSKRIDES. Udstyret må aldrig ændres, og der må ikke anvendes påhængsredskaber, der ikke er godkendte. Hold tilskuere i god afstand fra arbejdsområdet. Tillad IKKE, at nogen person står nede under de hævede løftearme. Medbring aldrig passagerer eller nogen, der hænger på maskinen, og anvend aldrig skovlen til at løfte mennesker eller som arbejdsplatform.

Transport og læsning

Højde 2610 mm. - Længde 4810 mm. - Bredde 1650 mm. Vægt 3900 kg.

Tøm og fold skovlen/redskabet indad. Kør maskinen op på ladtraileren, godsvognen osv. eller løft den op med en kran, hvis det er påkrævet. Montér knækstyringens låsestift. Sæt arbejdsudstyret ned på jorden. Træk parkeringsbremsen og stands motoren. Forlad maskinen og luk dørene. Blokér for dækkene med stopklodserne. Fastgør maskinen korrekt ved de punkter, der ses i håndbogen.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: Bobcat Superior SH – fully synthetic

Motorolie: Bobcat Engine Power SAE 10W/30

Kølemiddel: Propylene glycol (PG) mixture

Fedt: Bobcat Multi-Purpose Grease

Bremsevæske ATF Type A Suffix A, Dextron-IID.

Start/kørsel af maskinen

Kontrollér, at alle kørselsretningskontakter er i neutral position. Træk parkeringsbremsen. Drej nøglen om til PREHEAT og hold på den der i 15 sekunder. Drej nøglen om til positionen START og slip nøglen, når motoren starter.

Stop af maskinen

Stop maskinen på flad grund. Sæt gearet i neutral position. Sænk løftearmene, så læsserens skovl/redskab står fladt på jorden. Træk parkeringsbremsen. Afbryd den fungerende hydraulik og sæt alle styremekanismer i neutral position. Stands motoren. Tag tændingsnøglen ud. Løsn sikkerhedsselen. Forlad kabinen ved hjælp af gribehåndtagene og sikkerhedstrinene. HOP IKKE NED. Parkeres der på en skråning eller hældning, skal dækkene blokeres med stopklodser, så maskinen ikke kan rulle væk.

Vedligeholdelse

Rens bremsepedalen, motorhastighedens reguleringspedal / fodstøtteområdet. Kontrollér alle væskeniveauer (motorolie, kølemiddel, hydraulikolie og bremsevæske). Kontrollér, at lynkoblingssystemet fungerer, som det skal. Kontrollér dæk og dæktryk. Rengør spejlene og justér dem, hvis det er påkrævet. Hold øje med brændstofniveau, kølemiddeltemperatur og luftfilterets tilstand på instrumentpanelet. Kontrollér, at parkeringsbremsestang / lygter fungerer, som de skal.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 3900 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
0,5 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
77 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
101 dB(A)

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik