Anvendelse

TIL SKÆRING AF STÅLPLADER OP TIL 1,6MM. RURTFRI STÅL 1,2MM ELLER ALUMINIUM 2,5MM.SÆRDELES VELEGNET TIL PROFILSTÅLPLADER.

Sikkerhedsregler

•SIKKERHEDSREGLER.

•Hold arbejdsstedet rent og kontroller – start – stop af maskine.

•Tænk på arbejdets omgivelser.

•Tænk på faren for elektriske stød.

•Undgå at overbelaste værktøjet.

•Brug det rigtige værktøj.

•Benyt sikkerhedsbriller, høreværn, hjelm evt. støvmaske og handsker

•Hvis arbejdet støver, tilsluttes støvudsugning.

•Spænd den genstand fast, som skal bearbejdes.

•Tænk på balancen.

•Træk stikket ud af kontakten når der skiftes værktøj.

•Fjern justernøgler eller tilspændingsnøgler til roterende dele inden start af maskinen.

•Hold godt fast på maskinen med begge hænder.

•Rør aldrig roterende dele.

•Yderligere sikkerhedsregler se vedlagte bilag og betjeningsvejledning.

Bilag:

Transport og læsning

•TRANSPORT.

•Mål: l x b x h. 261 x 75 x 177,5 mm Vægt: 1,6 kg

•Man må aldrig bære maskinen i ledningen eller rykke i den for at trække stikket ud af kontakten. Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter.

Drivmidler

SE BETJENINGSVEJLEDNING/PDF

Start/kørsel af maskinen

SE BETJENINGSVEJLEDNING/PDF

Stop af maskinen

SE BETJENINGSVEJLEDNING/PDF

Vedligeholdelse

•VEDLIGEHOLDELSE.

•Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

•Hold redskaberne skarpe og rene. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af dele. Undersøg ledningen med jævne mellemrum og få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget. Rengør med mellemrum ventilationshullerne, så det forebygges at de bliver tilstoppede med støv, smuds eller lignende. Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

•Reparationer kun hos fagmanden.

•Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler. Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder, da det ellers kan betyde væsentlig fare for brugeren.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

•STØJ OG VIBRATIONER.

•De typiske A-vægtede lydniveauer er

•lydtryksniveau: 82 dB (A)

•lydeffektniveau: 85 dB (A)

• ------ Bær høreværn------

• Den vægtede effektive accelarationsværdi : 2,5 m/s 2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.