Anvendelse

- Vådboring af gennemgående huller i beton til VVS-rør, luftkanaler, kabelbakker op til Ø 162 mm

- Boring til ankerhuller med stor diamater og armeringsjern

Sikkerhedsregler

• Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

• Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!

• Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varme

ledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved

at bore i dem.

• Tænk på faren ved elektrisk stød!

• Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder

værktøjet, hvis det er beskadiget!

• Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende

katalog!

• Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

• Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

• Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Transporter boremaskinen i værktøjskassen

Dimensioner: 60 cm X 33 cm X 15 cm

Vedligeholdelse

• Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

• Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller

trykluft!

• Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med

en blød børste!

• Hold altid indstiksenden på borene rene!

• Maskiner med serviceindikator sendes til Hilti, når denne lyser!

• Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

• Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

• Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 2 år omfatter: Fragt til/fra vores

serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 2 år

indføres livstids begrænset reparationsomkostning.

• Kontakt Hilti for mere information og komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 9 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 61029‑1
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
2,5 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 61029‑1
Støjniveau
89 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
3 timer
Lydeffektniveau (lwa)
102 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Maskinens effekt:

1600 W

Max. borediameter:

132 mm

Antal gear:

2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.