Anvendelse

El-drevet stationær diamantboremaksine anvendes ved byggeopgaver til vådboring i beton.

Sikkerhedsregler

Diamantboremaskinen bør kun anvendes af instrueret personale. Brug beskyttelsesbriller, høreværn, handsker og om fornødent åndedrætsværn. Tilkobl støvsuger til bortledning af vand hvis muligt.

Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling.

Fastgør altid borestativet forsvarligt før påbegyndelse af boreopgaver.

Hold frithængende bekklædningsdele væk fra arbejdsstedet

Kontroller maskine og diamantborene omhyggeligt før el-kablet tilsluttes.

Kontroller el-kablet og berør aldrig maskinen hvis det er beskadiget.

Vær sikker på at maskinen er slukket før den tilsluttes.

Maskinen skal tilsluttes installation med jordforbindelse og HFI- eller HPFI-relæ.

Træk el-stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør.

Anvend kun tilbehør som maskinen er beregnet for og kontroller at det er korrekt monteret.

Læs den medleverede detaljerede brugsanvisning og få instruktion i brugen.

Transport og læsning

Maskinens vægt: 19,5 kg.

Dimension (L×B×H) 400×300×750 mm.

Bær ikke maskinen i ledningen.

Sørg for at ledningen under transport ikke kommer i klemme eller på anden måde beskadiges.

Drivmidler

El 230V, 10A

Optagen effekt 1800W

Start/kørsel af maskinen

Start kun maskinen hvis den og dens el-ledning er uden fejl.

Maskinen startes først ved aktivering af PRCD relæ og dernæst med kontakten på toppen af maskinen. Kontakten kan låses i tændt stilling

Borehastigheden vælges ved gearskift (op til 80 mm i gear 2 herefetr i gear 1 til 170 mm) som angivet i den komplette brugervejledning.

Stop af maskinen

Maskinen stoppes ved at trykke kontakten ind .

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskinen rengøres udvendigt med en tør klud, børste eller trykluft. Luftindtagene rengøres med en blød børste.

Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs.

Kontroller diamantskiven for revner og andre beskadigelser.

Ved jævnlig brug, skal maskinen efterses mindst hver

  1. måned af en sagkyndig. Et mærke ved maskinen skal vise dato for seneste eftersyn.

Reparation af elektrisk værktøj må kun udføres af instruerede værksteder.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Maskinens A-vurderede støjniveau er for:

Lydtrykniveau: 92 dB (A)

Lydeffektniveau: 100 dB (A)

Støjniveau over 80 dB(A) kræver høreværn

Vibration:

Det vægtede effektive accelerationsniveau overstiger ikke 2,5 m/s², hvilket ikke giver begrænsning i maskinens daglige brugstid.

3m/s2=8t/dag, 4,5m/s2=4t/dag, 6m/s2=2t/dag, 9m/s2=1t/dag, 12m/s2=0,5t/dag

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, handsker og om fornødent åndedrætsværn.

Brug hårnet til langt hår.

Det anbefales at bruge gummihandsker ved udendørs brug p.g.a. mulige fugtbetingede krybestrømme.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.