Anvendelse

Til fastgørelse med special søm på stål og beton.

Sikkerhedsregler

Boltepistolen må ikke benyttes af personer under 18 år.

Værktøjet må ikke anvendes i regn eller fugtige klimatiske omgivelser.

Brugeren skal være grundigt instrueret og opøvet i pistolens rette betjening og funktion og have sat sig ind i alle enkeltheder i brugsanvisningen og sikkerhedsbestemmelserne, herunder retningslinierne for hvornår pistolen ikke må anvendes.

Brugeren og eventuelle personer som opholder sig i nærheden, skal benytte tætsiddende beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm og høreværn.

Vær opmærksom på muligheden for at ramme skjulte installationer i vægge og gulve.

Pistolen skal aflades ved pauser, hvor den er uden opsyn, før rengøring, service og evt. reparation.

Kontroller pistolen for beskadigelser og anvend den under ingen omstændigheder, hvis den er beskadiget.

Kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen må anvendes, sikre at det er korrekt monteret.

Anvend kun originale Spit søm.

Beskyt gaspatronen mod temperaturer over 50 °C

Bilag:

Transport og læsning

Boltepistolen opbevares i sin håndkuffer

Vægt inkl. magasin 3,7 kg

Længde 295 mm

Højde 383 mm

Bredde 109 mm

Drivmidler

Gas

Start/kørsel af maskinen

Pistolen lades med gas, batteri og søm som beskrevet i brugsanvisningen.

Affyring af skud sker ved aktivering af aftrækkeren foran på håndgrebet.

Stop af maskinen

Ved kort pause trækkes batteriet ud i pause position.

Efter brug skal pistolen aflades som beskrevet i brugsanvisningen.

Vedligeholdelse

Hold pistolens greb fri for olie og fedt.

Rens luftfiltret jævnligt

Kontroller sømmagasinets kontakter.

Arbejd aldrig med en pistol, der ikke er 100 % i orden. Pistolen må kun repareres af sagkyndige personer, som også fortager det regelmæssige eftersyn.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryksniveau: maks. 108 dB (A)

Støj over 80 dB(A) kræver høreværn

Personlige værnemidler

Brug tætsiddende beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm og høreværn som dæmper for skud, samt egnet arbejdstøj.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.