Anvendelse

Maskinen anvendes til grave- og planeropgaver, fortrinsvis udendørs. Indendørs kun ved etablering af nødvendig ventillation.

Maskinen kan forsynes med udstyr som:

- Graveskovle i forskellige udformninger

- Hydraulisk hammer

- Jordbor og andet specialudstyr

Maskinen må kun anvendes som løfteredskab i forbindelse med graveopgaver, som f.eks rørlægning.

Sikkerhedsregler

- Føreren af denne maskine skal være fyldt 18 år, have gyldigt kørekort og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

- Føreren skal have læst og sat sig ind i den med maskinen udleverede instruktionsbog og være fuldt instrueret i maskinens brug, dens betjeningshåndtag og dens belastning.

- Under arbejdet med maskinen, skal føreren sidde i sædet, som skal være indstillet til ham. Føreren bør være fastspændt med sikkerhedssele.

- Maskinen må kun arbejde når der ikke er personer inden for

en sikkerhedsafstand på dens arbejdsradius + 2 m. Hvis arbejdet kræver at personer opholder sig inden for dette område, skal de opholde sig inden for førerens synsfelt, så det er muligt at opnå øjenkontakt. Sådanne personer skal minimum være iført sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedsfodtøj.

- Ved dårligt udsyn skal arbejdet med maskinen stoppes.

- Respekter sikkerhedsafstanden til EL-ledninger og -kabler.

- Forcer aldrig en skråning på tværs af hældningen. Der er risiko for væltning.

Transport og læsning

Vægt: 16985 / 17925 Kg.

Længde: 8083 /

  1. Bredde: 2490 mm. Højde:3195 mm

Anvend solide læsseramper fastgjort til transpotredskabet og læs fra plant fast underlag.

Fastgør maskinen med kæder eller remme til transportvognen.

Dimensioner: 808 cm X 319 cm X 249 cm

Drivmidler

Brændstof: Diesel (NB! Farvet diesel er kun for landbrug)

Hydrulikolie: JCB Hydraulick Fluid ISO 46

Motorolie: JCB Super 15w/40 Multigrade Engine Oil, API CF4/SG

Start/kørsel af maskinen

Før motoren startes, skal maskinen inspiceres for evt. olie- og vandlækager, løse bolte og møtrikker og andre fejl.

Sving venstre konsolarm ned i arbejdsstilling.

Sæt nøglen i tændingslåsen og drej den til Tænding

Når kontrollampen for forvarmning slukkes drejes nøglen til position "Start".

Så snart motoren går i gang slippes nøglen. Kontroller at alle advarselslamper er slukket.

Lad motoren gå i nogle få minutter i tomgang Display skriver Auto opvarmning,inden der arbejdes med maskinen, for at varme motoren og hydraulikolien op.

Stop af maskinen

Parker maskinen på en jævn overflade og sænk skovlen og dozerbladet til jorden.

Lad motoren afkøle i tomgang i ca. 5 minutter.

Drej nøglen til position "Off" og tag den ud af låsen.

Efterlad altid maskinen aflåst og med lukkede ruder.

Vedligeholdelse

Daglig Kontrol af motorolie, hydraulikolie og kølervæske. Kontroller for lækager.

Daglig smøring af graveudstyr og den øvrige maskine.

Kontroller betjeningsorganernes funktion, arbejdsbelysning og kontrollamper.

Højtryksrenser må anvendes til rengøring, men strålen må ikke rettes direkte mod varme maskindele, lejer og pakdåser samt elektriske komponenter.

Følg instruktionsbogens vedligeholdelsesvejledning for valg af olier, væsker og smørmidler samt for andre vedligeholdelsesarbejder.

Brug værnemidler mod skadelig påvirkning af brændstof, smøremidler og andre væsker.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 15560 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.