Anvendelse

Både den 7,5 tons tunge 442 og den 12,5 tons tunge 444 Bobcat® midigravemaskine kombinerer funktioner, der er karakteristiske for mini-gravemaskiner, f.eks. gummilarvefødder, forskydning af udligger og kompakt design, med funktioner fra store gravemaskiner, så der opnås uovertruffen fleksibilitet og ydelse i deres respektive klasser. Model 442 er en gravemaskine, hvor bagenden ikke svinger ud over larvefødderne (Zero Tail Swing - ZTS), mens model 444 er den model i sin klasse, hvor bagenden svinger mindst ud over larvefødderne. Takket være det kompakte design er begge maskiner ideelle til arbejde i lukkede områder. Avanceret joystickbetjening, belastningsføler og fremragende brydekraft gør det muligt for 442 og 444 at håndtere mange forskellige opgaver fra rendegravning til anlægsarbejder og bearbejdning af byggepladser.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Brug aldrig maskinen uden vejledning. Læs maskinskilte, Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Arbejd aldrig uden godkendt førerkabine. Forhør dig hos forsyningsselskaberne om, hvor der findes underjordiske elektricitets-, vand- og gasledninger osv., inden du graver. Spænd sikkerhedsselen. Betjen kun kontrolgrebene fra førersædet. Hold fødder og hænder på kontrolgrebene. Kør eller drej ikke med udstrakt udstyr. Hold øje i kørselsretningen. Sving ikke med læs på skråninger. Sving læs lavt og langsomt. Overskrid ikke den nominelle løftekapacitet. Se diagrammet for løftekapacitet. Der må ikke foretages ændringer på maskinen eller monteres udstyr, som ikke er godkendt af Bobcat Company. Hold tilskuere på afstand. Lad aldrig andre køre med.

Transport og læsning

Vægt: 12500 kg. Længde 7260 mm. bredde 2500 mm. Højde 2870 mm.

Kør maskinen fremad og op på transportkøretøjet. Foretag ikke ændring af maskinens retning, mens den befinder sig på ramperne. Når maskinen er læsset, skal armen og skovlen placeres som vist. Sænk udstyret og skæret. Stands motoren, og fjern nøglen. Fastgør gravemaskinen til transportkøretøjet. Sæt kiler under larvebåndspladerne for og bag. Fastgør kæder til skærets fronthjørner og til fortøjningsringen bag på larvebåndsrammen.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: Bobcat Superior SH – fully synthetic

Motorolie: Bobcat Engine Power SAE 10W/30

Kølemiddel: Propylene glycol (PG) mixture

Fedt: Bobcat Multi-Purpose Grease

Start/kørsel af maskinen

Sørg for, at alle kontrolgreb og fodpedaler er i neutral position. Drej tændingsnøglen til KØR / FOROPVARMNING. Lampen til foropvarmning lyser. Flyt hastighedskontrolgrebet tilbage. Se oplysninger om start i koldt vejr i Betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen. Når lampen for foropvarmning slukker, drejes tændingsnøglen til START. Når motoren kører, slippes nøglen, som vender tilbage til KØR / FOROPVARMNINGstillingen. Flyt kontrolgrebet til motorhastighed til stillingen for lav hastighed. Hvis motoren ikke er startet efter 15 sekunder, drejes tændingsnøglen til STOP-stillingen eller KØR, og du skal vente mindst 1 minut, før du prøver igen.

Stop af maskinen

Sænk skovlen eller udstyret ned på jorden.Sænk skæret ned på jorden. Flyt kontrolgrebet til motorhastighed til stillingen for lav hastighed. Drej tændingsnøglen til stillingen STOP. Hæv kontrolpanelet.

Vedligeholdelse

EFTERSE GRAVEMASKINEN HVER DAG

Efterse førerkabine og monteringsbeslag. Efterse sikkerhedsselen og monteringsbeslag. Kontrollér for beskadigede skilte og udskift eventuelt. Kontrollér kontrolpanelets spærring. Efterse luftrenseren og indsugningsslangerne. Efterse kølervæskeniveauet, og kontrollér systemet for lækager. Efterse motorolieniveauet, og kontrollér motoren for lækager. Kontrollér motorrummet for brændbart materiale. Efterse hydraulikvæskeniveauet, og kontrollér systemet for lækager. Smøring af alle drejepunkter. Efterse cylinder og monteringsdrejepunkter. Kontrollér larvebåndsspænding. Reparér ødelagte og løse dele.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
0,5 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
74 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
97 dB(A)

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik