Anvendelse

Forsyning af byggeplads, pumper,skurvogne m.m. med 230/400 V strøm.

Sikkerhedsregler

Det er ikke tilladt ikke autorieserede personer at foretage reperationer eller service på maskinen. Dette er forbundet med LIVSFARE !! Vær opmærksom på at maskinen kan starte automatisk.

Sørg ALTID for at jordspyd er godt forankret, samt har god jord forbindelse.

Brug kun godkendte kabler og stik

Test HPFI relæ jævntligt

Maskinens låge SKAL være lukket under drift

Transport og læsning

Før transport : Chek trækstang, lys samt at koblingen mellem bil og generator er låst korrekt. Chek lys og bremser. Næsehjul skal være løfter helt op før transport

Dimensioner: 316 cm X 126 cm X 141 cm

Drivmidler

Brændstof : Diesel

Motorolie : Atlas Copco PAR oil

Serviceinterval 500 Timer

Start/kørsel af maskinen

Før generatoren startes:Chek motorolie, sørg for at brædstoftanken er fyldt op.Forbind kabler mellem maskine og forbruger.

Sørg for nødstop og sikkerheds afbryder er i korrekt stilling.

Drej startknap i po. 1 og maskinen starter efter forvarmning.

Stop af maskinen

Afbryd strøm til forbrugere, lad maskinen nedkøle.

Sæt startknap i pos.0 og maskinen stopper

Vedligeholdelse

Daglig : Chek motorolie, chek for lækage, unormal støj eller rvibrationer.

sørg for at alle elektriske forbindelser ( 230/400V) er korrekt forbundet

Maskinen SKAL periodevis køre med fuld belastning.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 864 kg
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
70 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer

Leverandørens egne felter

Servive Kit:

Ikke oplyst.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.