Anvendelse

DG 150 er en eldreven diamantvinkelsliber til professionel brug i forbindelse med slibning af mineralske materialer.

DG150 er udelukkende beregnet til tør slibning på overflader af beton eller lignende mineralske materialer eller til at fjerne tynde belægninger

med en max. tykkelse på 3 mm.

DG 150 kan kun fungere sammen med DPC 20, som tilsammen danner en funktionel enhed.

Sikkerhedsregler

 • Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!
 • Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!
 • Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!
 • Tænk på faren ved elektrisk stød!
 • Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet hvis det er beskadiget!
 • Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!
 • Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!
 • Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!
 • Rør aldrig ved roterende dele!
 • Se PDF fil for komplet brugsanvisning

Transport og læsning

DG 150:

4,1 kg, 46x25x23cm.

DPC 20

3,4-3,8 kg, 27x22x15cm.

Vedligeholdelse

 • Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!
 • Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!
 • Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!
 • Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!
 • Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!
 • Hilti Fuldservice dækker 2 år når eventuelle servicecheck og reparationer foretages på Hilti´s eget værksted!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Værktøjets støjniveau (A-værdien) er normalt som følger:

Lydstyrkeniveau (LWA) 101 dB (A)

Lydtryksniveau (LpA) 88 dB (A)

Typisk målt vibrationsniveau ved håndtag 4,0 m/s


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.