Anvendelse

 1. Selvkørende Personløft
Bilag:

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 2. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner og være fyldt 18 år.
 3. Maskinens løftekapacitet må aldrig overskrides (se belastningsskilt).
 4. Kontroler at området hvor liften anvendes er fri for forhindringer og huller i gulvet. Vær sikker på gulvets bæreevne!
 5. Løft af last bør ske på stabilt underlag.

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med stropper eller i surringsøjer for og bag på liftens chassis.

Dimensioner: 135 cm X 462 cm X 76 cm

Drivmidler

Brændstof: Batteri

Batterikapacitet: 24V

Start/kørsel af maskinen

 1. Fjern 220v ledning fra oplader.
 2. Slå hovedafbryderen til.
 3. Sæt tændingsnøgle i platform position.
 4. Vælg den ønskede position ved brug af håndtaget.
 5. På platformens betjeningsboks vælges kørsel/løft med forvalgskontakt.
 6. Ønskede bevægelse udføres med joysticket.

Stop af maskinen

 1. Platformen sænkes helt.
 2. Nøglekontakt sættes i position 0.
 3. Hovedafbryder afbrydes.
 4. Laderkabel tilsluttes stikkontakt (efter behov)

Vedligeholdelse

 1. Kontrol af motoroliestanden evt. efterfyldning.
 2. Kontrol af kølervæskestanden evt. efterfyldning (½ vand+ ½ frostvæske).
 3. Smøring af maskinen.
 4. Kontrol af luftfilter (ved meget støv).
 5. Service og hovedeftersyn 1 gang årligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 975 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.