Anvendelse

Komprimering af skærver og sand i render, opfyldninger m.m. Stamperen kører på benzin uden olie, hvilket betyder at der ikke skal blandes benzin og olie. Miljøvenlig motor med "flydende" gang

Sikkerhedsregler

Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirkset af alkohol, medicin eller lignende. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation til fjernelse af farlige udstødningsgasser.

Brugeren skal anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn og sikkerhedsfodtøj. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder. Ved brændstofspåfyldning eller når maskinen forlades skal motoren stoppes. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofspåfyldning. Pas på hvis motoren er varm da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

Vægt 66 kg. Maskinen skal altid transporteres stående. Ved løft med kran skal krog anbringes i styrbøjle.

Gå aldrig under løftet last.

Drivmidler

Benzin: Anvend kun ren benzin

Motorolie: SAE 10W- 40

Start/kørsel af maskinen

Påfyld brændstof.

Efterse om der er nok motorolie.

Stopknappen sættes i stilling ”ON” (drejes mod højre).

Brændstofhanen åbnes ved at stille den lodret.

Luftspjældet åbnes eller lukkes alt afhængig af motor- og/eller omgivende temperatur.

Træk i startsnoren.

Stop af maskinen

Gashåndtaget drejes fremad til anslag.

Brændstofhanen lukkes.

Stopknappen drejes i stilling ”OFF” (mod højre).

Vedligeholdelse

1 Kontroller dagligt oliestanden. Olien skal være til mærket på pinden. Hvis oliestanden er for lav efterfyldes med olie.

2 Luftfilterindsatsen rengøres for støv og snavs

3 Motorens kølerinbbe renses for støv og snavs.

4 Maskinen kontrolleres for skader og

repareres om nødvendigt

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau: 95 dB(A) på operatørpladsen

Lydeffektniveau: 108 LWA

Vibration: 10-20 m/s2 (hånd-arm)

Personlige værnemidler

Brugeren skal anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn og sikkerhedsfodtøj. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.