Anvendelse

Maskinen er en Plade vibrator (jordloppe) Bruges til komprimering i små udgravninger

Sikkerhedsregler

- Føreren af denne maskine skal være fyldt 18 år og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

- Føreren skal have læst og sat sig ind i den med maskinen udleverede instruktionsbog og af sagkyndige være fuldt instrueret i maskinens brug, dens instrumenter og betjeningsorganer.

- Ved retningsskift vær altid opmærksom på andre Personer i arbejdsområdet.

Transport og læsning

Vægt:60 kg.

Længde:670mm, Bredde: 370m m Højde: 1000mm.

Dimensioner: 67 cm X 100 cm X 37 cm

Drivmidler

Brændstof: Bensin

Motorolie: JCB Engine Oil API CH-4, CI-4

Start/kørsel af maskinen

Før motoren startes, skal maskinen inspiceres for evt.olielækager, løse bolte og andet som kan forårsage skader.

Stop af maskinen

Parker maskinen på en jævn overflade. Lad motoren afkøle i tomgang i nogle minutter efter den har arbejdet.

.

Vedligeholdelse

Daglig Kontrol af motorolie, Kontroller for lækager.

Kontroller betjeningsorganernes funktion, arbejdsbelysning og kontrollamper.

Højtryksrenser må anvendes til rengøring, men strålen må ikke rettes direkte mod varme maskindele, lejer og pakdåser samt elektriske komponenter.

Følg instruktionsbogens vedligeholdelsesvejledning for valg af olier, væsker og smøremidler samt for andre vedligeholdelsesarbejder.

Brug værnemidler mod skadelig påvirkning af brændstof, smøremidler og andre væsker.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P253 høreværn påbudt
Vægt: 60 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.