Anvendelse

Vibrationsstampere er konstrueret til, komprimering af løs jord, sand, stabil-grus m.m. i render og rør/kabelgrave m.m.,for at forhindre sætninger og frembringe et solidt underlag for fundamenter, fliser og anden belægning.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18 år, passende instrueret, og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation, og fjernelse af farlige udstødningsgasser.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning, eller når maskinen forlades,SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Maskinen stoppes og der lukkes for brændstof.
 2. Løftes i dertil indrettet krog.
 3. Vægt 65 kg.
 4. Gå ikke under løftet last

Drivmidler

 1. Benzin. Alm. blyfri 92
 2. Motorolie SAE 15-40

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof. Åben brændstofhane.
 2. Kontroller motorolie. Evt. efterfyld.
 3. Stopknappen sættes i stilling ON.
 4. Ved kold motor aktiveres choker.
 5. Træk i snoren, så går motoren.

Stop af maskinen

 1. Gashåndtaget sættes på lav.
 2. Stopknappen drejes på OF.
 3. Brændstofhane lukkes.

Vedligeholdelse

 1. Kontroller daglig motoroliestand. Evt. efterfyld. Olien skal være til øverste mærke på oliepinden.
 2. Kontroller luftfilter Jævnlig, op til flre gange om dagen i meget støvet arbejde. Rens for støv og snavs.
 3. Motorens køleribber kontrolleres, evt. renses om nødvendigt.
 4. maskinen kontrolleres for skader, og repareres om nødvendigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

 1. Støjniveau 95 dB på operatørpladsen

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.