Anvendelse

Dynapacs LT 6000/7000 stampere er velegnede til kompremering af jord i rørgrave, omkring stolper samt på steder, hvor det er vanskeligt at komme til. Konstruktionen opfylder entreprenørenes høje krav til effektivitet, enkelthed og brugerkomfort.

Sikkerhedsregler

 1. brugeren af dette værktøj skal være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 2. Ved indendørs brug skal der på grund af farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation!
 3. Brugeren skal altid anvende hjelm, høreværn, sikkerhedsbriller, arbejdshandsker og sikkerhedsfodtøj under arbejdet!
 4. Ingen personer, udover maskinføren, må opholde sig inden for maskinens arbejdsområde!
 5. Maskinen skal altid holdes i håndtagene med begge hænder under arbejdet!
 6. Ved brændstofpåfyldning, service eller når maskinen forlades, skal moteren være stoppet. Åben ild og rygning er forbudt! Pas på, hvis motoren er varm, risiko for brand og forbrændninger!

Transport og læsning

 1. Spænd altid maskinen fast under al transport.
 2. Maskinen skal slukkes og brændstofventilen lukkes før transport.

Det centrale løfteøje skal benyttes når maskinen skal løftes.

 1. Hold fødderne i god afstand af maskinen.

Drivmidler

Brændstof: anvend benzin af normal kvalitet (blyfri): 2,5 ltr

Stamper-cylinderolie: Benyt SAE 15W / 40: 0,9 ltr Shell Universal Engine oil TX15W-40 eller tilsvarende.

Motorolie: Benyt SAE 15W / 40: 0,4 ltr Shell Universal Engine oil TX15W-40 eller tilsvarende.

Start/kørsel af maskinen

 1. Fyld brændstoftanken. Tankvolumen 2,5 ltr.
 2. Kontroller olieniveauet i maskinen.
 3. Stil hastighedsreguleringen i tomgangsposition.
 4. Åbn brændstofhanen og flyt chokerhåndtaget til position LUKKET (chokeren er ikke nødvedig hvis motoren er varm eller hvis lufttemperaturen er høj).
 5. Stil afbryderen på moteren i startposition, 1.
 6. Der trækkes i starterrebet indtil motoren startes

BEMÆRK: En kold motor skal varmes op i Ca. 1 minut.

Stop af maskinen

 1. Stil hastighedsreguleringen i tomgangsposition. Lad motoren arbejde i tomgang et per minutter for afkøling.
 2. Stil afbryderen på motoren i stopposition , 0, for at standse motoren.

Vedligeholdelse

 1. Kontroller oliestanden dagligt.
 2. Luftfilteret efterses/rengøres dagligt for støv og snavs.
 3. Motorens køleribber renses for støv og snavs.
 4. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele, lejer, pakdåser, luftfilter eller udstødningsrør.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanteret lydeffektniveau:

106dB (LT

Vibrationsniveau:

10 m/s2 (LT


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.