Anvendelse

Komprimering af jord, stabilt grus og lign.

Velegnet til render, støtte af vejrabatter og andre små opgaver.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Den bedste garanti mod ulykker er at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Læs instruktionerne omhyggeligt før du kører med maskinen. Enhver bruger, lige gyldigt hvor erfaren han er, skal læse og forstå disse instruktioner, samt vide hvordan tilbehør og udstyr fungerer, før maskinen tages i brug. Ejeren er ansvarlig for at oplyse maskinførerne om disse detaljerede instruktioner. Opbevar betjeningsvejledningen i værktøjskassen.

Transport og læsning

Sluk altid for motoren, når maskinen tranporteres.

Transporter kun maskinen liggende på løberullerne.

Når stamperen læsses, skal løftegrejet fastgøres i styrehåndtagets stabilisatorstang.

Drivmidler

Brændstof : Blyfri benzin max 3 ltr.

Motorolie : 0,33 ltr.

Stampefod : 0,75 ltr. gearolie

Start/kørsel af maskinen

Åben brændstofhanen.

Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på MAX.

Luk startspjældet.

Træk snoren med starthåndtaget så langt ud, indtil der kan mærkes modstand.

Lad så starthåndtaget komme tilbage i udgangsstillingen.

Træk hurtigt og kraftigt i snoren med starthåndtaget.

Før startsnoren tilbage i udgangsstillingen med hånden.

Åbn startspjældet efter 3 til 6 sek., mens motoren er i gang.

Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på MIN og lad motoren køre varm i 1 til 2 min.

Stop af maskinen

Stil indstillingsstangen af omdrejningshastigheden på MIN.

Tryk på stopkontakten.

Stil brændstofhanen på stillingen STOP.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse:

Maskinen renses, foldebælgen på stamperen kontrolleres.

Månedlig vedligeholdelse:

Motorolie skiftet.

Tændrøret renses og kontrolleres. Skruerne i stampefodspladen strammes efter og oliestanden kontrolleres.

Luftfiltret renses.

Årlig vedligeholdelse:

Ventilspillerummet kontrolleres og indstilles.

Brændstoffiltret i tanken renses.

Olieskift i stampefoden.

Efter behov:

Luftfiltret skiftes.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

For lydtryksniveauet på førerpladsen:

Lpa = 98 dB (A)

For lydeffektniveauet :

Lwa = 107

Hånd-arm-vibrationsværdierne:

6,2 m/sec2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.