Anvendelse

Denne maskine må kun anvendes til:

 1. Kompreimering af alle slags jordarter.
 2. Reperationsarbejder af alle slags jordarter.
 3. Befæstelse af veje.
 4. Arbejder i grøfter.
 5. Underfyldning og komprimering af rabatter.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Transporter stamperen liggende på løberullerne. Motoren skal være slukket.
 2. Motoren må ikke ligge på kaburatorsiden.
 3. Sæt løftegrejet i traversen ved på-/aflæsning af stamperen.

Start/kørsel af maskinen

 1. Stil brændstofhanen på "ON".
 2. Skub chokerhåndtaget til "CLOSE".
 3. Stil gashåndtaget på fuld gas.
 4. Drej motorafbryder til "ON".
 5. Træk lidt i startgrebet til der mærkes modstand, træk derefter kraftigt.

OBS: Start grebet må ikke springe tilbage mod moteren. Led starttovet tilbage til udgangsstillingen med hånden for at undgå beskadigelse af starter. Choker skal ikke benyttes, nå motoren er varm og ved høj temperatur.

Når motoren er i gang:

 1. Stil omdrejningshåndtaget på tomgang.
 2. Lad motoren løbe varm i 1 ... 2 min.
 3. Stil chokerhåndtaget på "OPEN", mens motoren bliver varm.

Stop af maskinen

 1. Stil gashåndtaget på "min".
 2. Drej motorafbryderen til "OFF".
 3. Stil brændstofhanen på "OFF".

BEMÆRK: i nødsituationer drejes motorafbryderen til "OFF" for at standse motoren.

Vedligeholdelse

 1. Rengøring af maskinen.
 2. Kontrol af motoroliestand.
 3. Motorolieskift.
 4. Kontrol/rengøring evt. udskiftning af luftfilter.
 5. Skifte brændstoffilter.
 6. Kontrol/rensning evt. udskiftning af tændrør.
 7. Kontrol af ventilspillerum.
 8. Kontrol af oliestand i stampesystem, evt olieskift.
 9. Kontrol af gummipuffer.
 10. Kontrol af skrueforbindelser for fastgørelse.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.