Anvendelse

Vibrationsstampere er beregnet til at komprimere løs jordbund og grus for at forhindre sætninger og for at frembringe et fast og solidt underlag for sokler, betonfliser, fundamenter og andre konstruktioner.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding

Transport og læsning

 1. Maskinen skal slukkes og brændstofventilen lukkes før transport.
 2. Løfteanordningen skal have tilstrækkelig kapacitet til at bære maskinen (se maskinens typeskilt med hensyn til vægt).
 3. Det centrale løfteøje skal benyttes når maskinen skal løftes.
 4. Maskinen skal fastspændes på køretøjet for at forhindre at maskinen vælter, falder eller ruller. Maskinen lægges ned og fastspændes i de respektive punkter.

OBS: Det er nøgvendigt at tømme tanken for at forhindre, at der lækker brændstof fra dækslet.

Drivmidler

Benzin. Alm. blyfri 92

Start/kørsel af maskinen

 1. Brændstofstand kontrolleres.
 2. Hvis motoren er kold lukkes chokeren på karburatoren.
 3. Gasspjældet åbnes mellem 1/4 og 1/2.
 4. Der trækkes i starterrebet indtil motoren starter.
 5. Chokeren åbnes på karburatoren efterhånden som motoren bliver varm.

BEMÆRK: En kold motor skal varmes op i tomgang i ca. 1 minut.

Stop af maskinen

 1. Gasspjældet sættes i tomgangsstilling.
 2. Motoren slukkes ved at flytte gasspjældet forbi låsen til lukket stilling. Motoren stopper.

BEMÆRK: Hvis gasspjældets kabel skulle knække, skal stamperen slukkes manuelt ved at trykke på STOP-knappen.

Vedligeholdelse

 1. Oliestanden kontrolleres dagligt vha. skueglas.
 2. Luftfilteret rengører dagligt for støv og snavs.
 3. Motorens køleribbe renses for støv og snavs.
 4. Anvendes højtryksrenser til rengøring, må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele, lejer, pakdåser, luftfiltre eller udstød-ningsrør.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryksniveau: 94 dB(A) - Lydeffektniveau: 105 dB(A)

Arbejdshastighed: indtil 13,5 m/min.

Slagtal: 680 pr./min.

Overfladeeffekt: indtil 210 m2 pr./t.

Kompremeringsdybde: indtil 50 cm

Enkeltslagsarbejde: 95 J

Løft aldrig maskinen alene. Ved løft sammen med en anden person nedsættes risikoen for rygskader, når begge fødder hviler fladt mod jorgen og skuldrene holdes tilbage. Hold hovedet højt og ryggen lige.

Personlige værnemidler

Da det tilladte bedømmelses-støjniveau på 89 dB (A) kan overskrides ved denne maskine, skal operatøren benytte høreværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.