Anvendelse

Vibrationsstampere er beregnet til at komprimere løs jordbund og grus for at forhindre sætninger og for at frembringe et fast og solidt underlag for sokler, betonfliser, fundamenter og andre konstruktioner.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding

Transport og læsning

 1. Maskinen skal slukkes og brændstofventilen lukkes før transport.
 2. Løfteanordningen skal have tilstrækkelig kapacitet til at bære maskinen (se maskinens typeskilt med hensyn til vægt).
 3. Det centrale travers skal benyttes når maskinen skal løftes.
 4. Maskinen skal fastspændes på køretøjet for at forhindre at maskinen vælter, falder eller ruller. Maskinen lægges ned og fastspændes i de respektive punkter.

OBS: Det er nødvendigt at tømme tanken for at forhindre, at der lækker brændstof fra dækslet.

Drivmidler

Blandingsbenzin 25:1 ved

 1. påfyldning.

Derefter 50:1 blanding

Start/kørsel af maskinen

 1. Stil brændstofhanen på "ON".
 2. Skub chokerhåndtaget til "START".
 3. Stil gashåndtaget på fuld gas.

4 ) Drej motorafbryder til "ON".

 1. Træk lidt i startgrebet til der mærkes modstand, træk derefter kraftigt.

Når motoren er i gang:

 1. Stil omdrejningshåndtaget på tomgang.
 2. Lad motoren løbe varm i 1-2 min.
 3. Stil chokerhåndtaget på "OPEN", mens motoren bliver varm.

BEMÆRK: Shoker skal ikke benyttes, når motoren er varm og ved høj udetemperatur.

Stop af maskinen

 1. Stil gashåndtaget på "MIN".
 2. Drej motorafbryderen til "OFF".
 3. Stil brændstofhanen på "OFF".

BEMÆRK: I nødsituationer drejes motorafbryderen til "OFF" for at standse motoren.

Vedligeholdelse

 1. Oliestanden kontrolleres dagligt vha. skueglas.
 2. Luftfilteret rengører dagligt for støv og snavs.
 3. Motorens køleribbe renses for støv og snavs.
 4. Anvendes højtryksrenser til rengøring, må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele, lejer, pakdåser, luftfiltre eller udstød-ningsrør.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.