Anvendelse

Dynapac LH300/700/800 frem-og tilbagegående vibratorplade er meget robuste og beregnet til komprimering af jord.Maskinerne er helt hydrauliske og derfor godt afvibreret.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren skal være fyldt 18 år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller lignende.
 2. Maskinen må kun bruges til komprimering af jord.grus,sten og lignende materialer.
 3. Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.
 4. Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,handsker og sikkerhedsfodtøj.
 5. Af hensyn til klemnings-og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller parkeres på skrå flader.Førerstangen er fjederophængt og kan slå tilbage.
 6. Ved løft skla kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.
 7. Ved brændstofpåfyldning,service eller når maskinen forlades,skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på motoren er varm,risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær latid sikker på,at løfteudstyret er beregnet for maskinens vægt.

Drivmidler

Brændstof: Diesel volumen: LH700/7,0Lt

volumen: LH300/5,0Lt LH800/7,0Lt

Motor olie: SAE15W/40 LH300/1,1Lt LH700/800/ 1,9 LT

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof
 2. Kørehåndtaget stilles i neutral
 3. Gashåndtaget stille på fuld gas(kold motor) og tænding tilsluttes.
 4. Motorer med el-start(kold motor) :

Motoren forvarmes og startnøglen drejes til start.

 1. Under motorens opvarming føres gashåndtaget tilbage til tomgangstilling.
 2. Motoren skal altid arbejde med fuld gas,hvis forholdene tillader det.
 3. Førerstangen skal være i arbejdsstilling og må kun styres med denne.
 4. Kørehåndtaget skal stille frem eller tilbage afhængig af køreretningen.
 5. Ved bakkørsel skal maskinen føres med førerstangens sidehåndtag.
 6. Vandet i vandoverrislingsanlæget aftappes,hvis der er risiko for frost.
 7. Gashåndtaget stilles i tomgangsstilling,stop motoren og fjern nøglen.

Stop af maskinen

LH300/700

 1. Skub gasreguleringen til stopposition.
 2. Drej nøglen til position O

LH800

 1. Stop vibrationerne
 2. stil afbryderen position lav
 3. Lad motoren køre i tomgang et par minutter.
 4. Tryk start/stop-afbryder bagud.
 5. Summer lyder,når motor standser.
 6. Åbn bagerste kappe og drej afbryderen tilbage,summelyden ophører.
 7. Afbryd sender med afbryderknappen.

Vedligeholdelse

 1. kontroller motoroliestanden dagligt.Om nødvendigt efterfyldes med olie.
 2. Luftfilter efterses/rengøres dagligt for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

LH800:Lydeffektniveau:109db

LH300:Lydeffektniveau:108db

LH700:Lydeffektniveau:109db

LH300:vibrationsniveau:1,53 m/s2

LH700:vibrationsniveau:0,45 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.