Anvendelse

Dynapac LG140/160/200/500 frem-og tilbagegående vibratorplade er meget robuste og beregnet til komprimering af jord/sten materialer på store arealer.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren skal være fyldt 18 år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller lignende.
 2. Maskinen må kun bruges til komprimering af jord.grus,sten og lignende materialer.
 3. Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.
 4. Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,handsker og sikkerhedsfodtøj.
 5. Af hensyn til klemnings-og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller parkeres på skrå flader.Førerstangen er fjederophængt og kan slå tilbage.
 6. Ved løft skla kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.
 7. Ved brændstofpåfyldning,service eller når maskinen forlades,skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på motoren er varm,risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær altid sikker på,at løfteudstyret er beregnet for maskinens vægt.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

LG140/160/200:volumen 3,6LT

LG500: volumen:7,0Lt.

Motorolie: SAE10W/30 volumen: 0,6LT

Motorolie SAE15W/40 LG500 volumen 2,0Lt

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof
 2. Kørehåndtaget stilles i neutral
 3. Gashåndtaget stille på fuld gas(kold motor) og tænding tilsluttes.
 4. Motorer med el-start(kold motor) :

Motoren forvarmes og startnøglen drejes til start.

 1. Under motorens opvarming føres gashåndtaget tilbage til tomgangstilling.
 2. Motoren skal altid arbejde med fuld gas,hvis forholdene tillader det.
 3. Førerstangen skal være i arbejdsstilling og må kun styres med denne.
 4. Kørehåndtaget skal stille frem eller tilbage afhængig af køreretningen.
 5. Ved bakkørsel skal maskinen føres med førerstangens sidehåndtag.
 6. Vandet i vandoverrislingsanlæget aftappes,hvis der er risiko for frost.
 7. Gashåndtaget stilles i tomgangsstilling,stop motoren og fjern nøglen.

Stop af maskinen

LG140/160/200

 1. Før gashåndtaget til tomgangsstilling og lad motoren gå et par minutter.
 2. Før gashåndtaget til stopposition.
 3. Drej nøglen til stilling O.

Vedligeholdelse

 1. kontroller motoroliestanden dagligt.Om nødvendigt efterfyldes med olie.
 2. Luftfilter efterses/rengøres dagligt for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanteretlydeffektniveau:

LG140: 104db LG160:106db LG200:108db

LG500:109db

Vibrationsniveau: LG140: 2,0m/s2

LG160:1,4 m/s2 LG200:0,8 m/s2 LG500:1,1m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.