Anvendelse

Dynapac LG 300 frem-og tilbagegående vibratorplade er meget robust og beregnet til komprimering af jord. Maskinenen er meget godt afvibreret.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren skal være fyldt 18 år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller lignende.
 2. Maskinen må kun bruges til komprimering af jord.grus,sten og lignende materialer.
 3. Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.
 4. Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,handsker og sikkerhedsfodtøj.
 5. Af hensyn til klemnings-og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller parkeres på skrå flader.Førerstangen er fjederophængt og kan slå tilbage.
 6. Ved løft skla kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.
 7. Ved brændstofpåfyldning,service eller når maskinen forlades,skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på motoren er varm,risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær latid sikker på,at løfteudstyret er beregnet for maskinens vægt.

Drivmidler

Diesel

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof
 2. Kørehåndtaget stilles i neutral
 3. Gashåndtaget stille på fuld gas(kold motor) og tænding tilsluttes.
 4. Motorer med el-start(kold motor) :

Motoren forvarmes og startnøglen drejes til start.

 1. Under motorens opvarming føres gashåndtaget tilbage til tomgangstilling.
 2. Motoren skal altid arbejde med fuld gas,hvis forholdene tillader det.
 3. Førerstangen skal være i arbejdsstilling og må kun styres med denne.
 4. Kørehåndtaget skal stille frem eller tilbage afhængig af køreretningen.
 5. Ved bakkørsel skal maskinen føres med førerstangens sidehåndtag.
 6. Gashåndtaget stilles i tomgangsstilling,stop motoren og fjern nøglen.

Vedligeholdelse

 1. kontroller motoroliestanden dagligt.Om nødvendigt efterfyldes med olie.
 2. Luftfilter efterses/rengøres dagligt for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P253 høreværn påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 307 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Hånd/arm, slående, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.