Anvendelse

Maskinen må kun anvendes til det formål, den er beregnet til, nemlig:

- Komprimering af bitumenøst materiale.

- Let komprimering i forbindelse med jordarbejder.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Der må kun benyttes bæredygtige og stabile læsseramper ved læsning.
 2. Maskinen sikres, så den ikke kan køre til siden, glide eller vælte. Sørg for at personer ikke er i fare.
 3. Ved læsning, surring eller når maskinen løftes, benyttes altid altid de dertil beregnede alslagspunkter.
 4. Efter læsning af maskinen forsurres på transportmidlet.
 5. Benyt centralpunktsophængningen på beskyttelsesbøjlen, når maskinen løftes.

Start/kørsel af maskinen

 1. Indstil omdrejningstal-arm på fuld gas "II".
 2. Træk håndtaget langsomt ud med rebet, til der kan mærkes modstand.
 3. Lad rebet glide tilbage, så rebets totallængde står til rådighed til start.
 4. Tag fat i håndtaget med begge hænder.
 5. træk i rebet med tiltagende hastighed, til motoren er i gang.
 6. Lad motoren køre varm i 1-2 min.

BEMÆRK: Hvis motoren efter flere mislykkede startforsøg afgiver hvid røg, indstil omdrejningstal-armen i stop-position og træk startrebet 5 gange ud til yderstilling ved langsom bevægelse. Gentag herefter startproces.

Stop af maskinen

 1. Indstil omdrejningstal-armen i tomgangsstilling "min".
 2. Tryk på motorens stopknap, til motoren standser.
 3. Giv slip på stopknappen (stpknappen skal herefter være i udgangsstilling).

Vedligeholdelse

Se afsnit

 1. 2 side 12 i manual.
 2. Rens maskine og motor.
 3. Check/påfyld evt. skift af motorolie.
 4. Rens og juster tændrør og elektrode.
 5. Rens filterkop.
 6. Rens/skift luftfilter.
 7. Check og juster ventilvandring.
 8. Fjern sod fra cylindertopstykke.
 9. Rens og juster karburator
 10. Fremkalder: Check/påfyld evt. skift af olie.
 11. Check gummipuffer.
 12. Check og juster kilerem.
 13. Check skrueforbindelser.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.