Anvendelse

Maskinen er beregnet til komprimering af sand, grus (evt. grovgrus),

sammenpakket jord, magerbeton og bitumen-grus, mellem-

og finkornet samt brobelægninger.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Der skal altid anvendes bæredygtige og stabile læsseramper i forbindelse med læsning.
 2. Kontrollér anslagspunkterne (bøjler, løfteøjer) inden de anvendes for beskadigelse og slitage. Beskadigede

dele skal straks udskiftes.

 1. Maskinen skal sikres, så den ikke sætter sig i bevægelse, glider eller vælter.
 2. Sørg for at ingen personer er i fare.

Ved læsning, forsurring og løftning af maskinen skal de dertil beregnede anslagspunkter altid anvendes.

Personer er i livsfare, hvis de:

• går ind under svævende last eller

• opholder sig under svævende last.

 1. Lås styrestangen ved læsning og transport.
 2. Efter læsning af maskinen forsurres på transportmidlet.
 3. Til pålæsning af vibrationspladen placeres krankrogen i rørbøjlen.

Start/kørsel af maskinen

 1. Indstil omdrejningstal-armen på fuld gas "max".
 2. Træk håndtaget langsomt ud med rebet, til der kan mærkes modstand.
 3. Lad rebet glide tilbage, så rebets totallængde står til rådighed til start.
 4. Tag fat i håndtaget med begge hænder.
 5. Træk i rebet med tiltagende hastighed, til motoren er i gang.

Efter start af motoren:

 1. Stil omdrejningstal-reguleringsarmen på tomgang "min".
 2. Lad motoren løbe varm i 1-2 minutter.

BEMÆRK: Hvis motoren efter flere mislykkede startforsøg afgiver hvid røg, indstil omdrejningstal-armen i stop-position og træk startrebet 5 gange ud til yderstilling ved langsom bevægelse. Gentag herefter startproces.

Stop af maskinen

 1. Indstil omdrejningstal-armen i tomgangsstilling "min".
 2. Tryk på motorens stopknap, til motoren standser.
 3. Giv slip på stopknappen (stpknappen skal herefter være i udgangsstilling).

Vedligeholdelse

Se afsnit

 1. 5 side 18 i manual.
 2. Rens maskine og motor.
 3. Check/påfyld evt. skift af motorolie.
 4. Rens og juster tændrør og elektrode.
 5. Rens filterkop.
 6. Rens/skift luftfilter.
 7. Check og juster ventilvandring.
 8. Fjern sod fra cylindertopstykke.
 9. Rens og juster karburator
 10. Fremkalder: Check/påfyld evt. skift af olie.
 11. Check gummipuffer.
 12. Check og juster kilerem.
 13. Check skrueforbindelser.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.