Anvendelse

Dynapac LX90 fremadgående rund pladevibrator, som mulig gøre komprimering rund om stolper,søjler,kloakdæksler.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18år,passende instrueret og ikke må være påvirket af alkohol,medicin og lignende.
 2. Maskine må kun brugs til komprimering af jord,grus,sten og lignende materialer.
 3. Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.
 4. Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,handsker og sikkerhedsfodtøj.
 5. Af hensyn til klemmnings-og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller parkeres på skrå flader.
 6. Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.
 7. Ved brændstofpåfyldning,service eller når maskinen forlades,skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på,hvis motoren er varm,risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær altid sikker på,at løfteudstyret er beregnet for maskinens vægt.

Drivmidler

Brændstof:Blyfri benzin

Motorolie: SAE15W/40

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof
 2. Brændstofhanen åbnes.Chokeren lukkes og gashåndtaget stilles til ca. 1/3gas(ikke med varm motor)
 3. Tilslut tændingen og træk i startsnoren.Under motorens opvarmning (1 til 2 minutter)føres gashåndtaget tilbage i tomgangsstilling.
 4. Motoren skal altid arbejde med fuld gas,hvis forholdene til lader det.
 5. Gashåndtaget stilles i tomgang,stop motoren og luk brændstofhanen.

Stop af maskinen

 1. Stil gashåndtaget i tomgangsposition.Lad motoren arbejde nogle minutter i tomgang for at køle af.
 2. Drej afbryderen til motoren til position O
 3. Luk brændstofhanen.

Vedligeholdelse

 1. Kontroller motoroliestanden dagligt. om nødvendigt påfyld olie.
 2. Luftfilter efterses/rengøres for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanteret lydeffektniveau: 104 db

vibrationsniveau: 2,5 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.