Anvendelse

Dynapac LF82 er den ideelle fremadgående vibratorplade,hvis man som entreprenør ønsker et udstyr til reparations- og vedligholdelsesarbejde i jordmaterialer(sand og grus) og kravene er et minimum af service og investering, men alligevel stor ydeevne.

Sikkerhedsregler

a)Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18 år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller ligende.

b) Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges tilstrækkelig ventilation.

c)Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,hansker og sikkerhedfodtøj.

d)Af hensyn til klemnings- og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller pakeres på skrå flader.

e)Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.

f)Ved brændstofpåfyldning,service eller når maskinen forlades,skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på, hvis motoren er varm,risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær altid sikker på, at løfteudstyret er beregnet for maskinens vægt.

Drivmidler

Brændstof: Blyfri benzin volumen:3,6Lt

Motorolie: SAE15W/40 volumen:0,6Lt.Shell Universal Engine Oli TX15W-40 eller tilsvarende.

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof
 2. brændstofhanen åbnes.Chokeren lukkes og gashåndtaget stilles til ca 1/3gas(ikke med varm motor)
 3. Tilslut tændnig og træk i startsnoren.Under motorens opvarming(1 til 2 minutter) føres gashåndtaget tilbage i tomgangsstilling.
 4. Motoren skal altid arbejde med fuld gas,hvis forholdene tillader det.
 5. Vandet i vandoverrislingsanlæget aftappes,hvis der er risiko for frost.
 6. Gashåndtaget stilles i tomgang,stop motoren og luk for brændstofhanen.

Stop af maskinen

 1. Skub gashåndtaget ind og lad motoren køre i tomgang i et minut.
 2. Drej afbryderen til motoren til position O
 3. Luk brændstofhanen

Vedligeholdelse

 1. Kontroller motoroliestanden dagligt.
 2. Luftfilter efterses/rengøres for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanteret lydeffektniveau: 104db

Vibrationsniveau: 8,7 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.