Anvendelse

Dynapac LF62/72 fremadgående pladevibratore er lette og effektive maskiner beregnet til reparation og vedligeholdelse på jord og asfalt.

Sikkerhedsregler

a)Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18 år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller ligende.

b)Maskinen må kun bruges til komprimering af jord,grus,sten og lignende materialer.

c)Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges tilstrækkelig ventilation.

d)Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,handsker og sikkerhedsfodtøj.

e)Af hensyn til klemnings-og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller pakeres på skrå flader.

f)Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.

g) Ved brændstofspåfyldning,service eller når maskinen forlades, skal motoren være stoppet. Åben ild og rygning er forbudt.Pas på, hvis motoren er varm, risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen, når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær altid sikker på, at løfteudstyret er beregnet for maskinen.

Drivmidler

Brændstof: Blyfri benzin volumen:2,5Lt

Motorolie: SAE 15W/40 volumen:0,6Lt Shell Unerversal Engine oil TX15W-40 eller tilsvarende.

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof.
 2. Brændstofshanen åbnes.Chokeren lukkes og gashåndtaget stilles ca.1/3gas(ikke med varm motor.)
 3. Tilslut tændingen og træk i startsnoren.Under motorens opvarming(1 til 2 minutter) føres gashåndtaget tilbage i tomgangsstilling.
 4. Motoren skal altid arbejde med fuld gas,hvis forholdene tillader det.
 5. Vandet i vandoverrislingsanlæget aftappes,hvis der er risiko for frost.
 6. Gashåndtaget stilles i tomgang,stop motoren og luk brændstofhanen.

Stop af maskinen

 1. Skub starthåndtaget ind og lad motoren gå i tomgang et minut.
 2. Stil motorafbryderen i position O
 3. Luk benzinhanen

Vedligeholdelse

 1. Kontroller motoroliestanden dagligt.Om nødvendigt efterfyldes med olie.
 2. Luftfilter efterses/rengøres for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanterede lydeffektniveau:

LF62/72 : 103 db

Vibrationsniveau: 5,0 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.