Anvendelse

Dynapacs LF45 er en fremadgående pladevibrator,der benyttes til komprimering af alle slags opfyld.

Sikkerhedsregler

a)Bruger af dette værktøj skal være fyldt 18 år, passende instrueret og ikke være påvirket af alkohol,medicin eller ligende.

b)Ved indendørs brug skal der på grund af farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.

c)Bruger skal altid brug hjelm,høreværn,sikkerhedsbriller,arbejdshansker og sikkerhedsfodtøj under arbejdet.

d)Af hensyn til klemnings-og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller pakeres på skrå flader.

e)Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt. Gå aldrig under hængende last.

f)Ved brændstofpåfylding,service eller når maskinen forlades, skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt. Pas på, hvis motoren er varm,risiko for brand og forbændinger.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær altid sikker på, at løfteudstyret er beregnet for maskinens vægt.

Drivmidler

Brændstof: Blyfri benzin volumen:1,5Lt

Motorolie: SAE 15W/40 volumen:0,45Lt Shell Universal Engine Oil TX15w-40 eller tilsvarende.

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld evt. brændstof
 2. Brændstofhanen åbnes.Chokeren lukkes og gashåndtaget stilles til ca.1/3 gas(ikkemed varm motor)
 3. Tilslut tændingen og træk i startsnoren. Under motorens opvarming(1 til 2 minutter)føres gashåndtaget tilbage i tomgangsstilling.
 4. Motoren skal altid arbejde med fuld

gas, hvis forholdene tillader det.

 1. Vandet i vandoverrislingsanlæget aftappes.hvis der er risiko for frost.
 2. Gashåndtaget stilles i tomgang, stop motoren og luk brændstofhanen.

Stop af maskinen

 1. Stil gashåndtaget i tomgangsposition.Lad motoren arbejde nogle minutter i tomgang for at køle af.
 2. Drej afbryderen til motoren til position O
 3. Luk brændstofshanen.

Vedligeholdelse

 1. Kontroller motoroliestanden dagligt.Om nødvendigt efterfyldes med olie.
 2. Luftfilteret efterses/rengøres for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanteret lydeffektniveau 99DB

Vibrationsniveau 4,0 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.