Anvendelse

Dynapac LF15/LF85 pladevibrator er fremadgående,benyttes til komperimering af nylagt asfalt på fodgængerstier,garageindkørsler eller lignende vejarbejde m.m

Sikkerhedsregler

a)Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller lignende.

b)Maskinen må kun bruges til komprimering af jord,grus,sten og lignende materialer.

c)Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.

d)Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,handsker og sikkerhedsfodtøj.

e)Af hensyn til klemnings-og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller pakeres på skrå flader.

f)Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.

g)Ved brændstofpåfylding,service eller når maskinen forlades,skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på, hvis motoren er varm,risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær altid sikker på,at løfteudstyret er beregnet for maskinens vægt.

Drivmidler

Brændstof: Blyfri benzin volumen: 2,5Lt

Motoroile: SAE15W/40 volumen:0,6Lt Shell Universal Engine oil TX15W-40 eller tilsvarende.

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof
 2. Brændstofhanen åbnes.Chokeren lukkes og gashåndtaget stilles til ca.1/3gas(ikke med varm motor)
 3. Tilslut tændingen og træk i startsnoren.Under motorens opvarming(1 til 2 minutter)føres gashåndtaget tilbage i tomgangsstilling.
 4. Motoren skal altid arbejde med fuld gas,hvis forholdene tillader det.
 5. Vandet i vandoverrislingsanlæget aftappes,hvis der er risiko for frost.
 6. Gashåndtaget stilles i tomgang,stop motoren og luk brændstofhanen.

Stop af maskinen

 1. Skub starthåndtaget ind og lad motoren gå i tomgang et minut.
 2. Stil motorafbryderen i position OFF
 3. Luk benzinhanen
 4. Luk hanen til vandsprinkleren.

Vedligeholdelse

 1. Kontroller motoroliestanden dagligt.Om nødvendigt efterfyldes med olie.
 2. Luftfilter efterses/rengøres for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanteret lydeffektniveau:

LF15: 104db LF85: 107db

Vibrationsniveau:

LF15 1,3m/s2 LF85: 3,0m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.