Anvendelse

Dynapac LF140 fremadgående vibratorplade benyttes til komprimering af jord f.eks ved nybyggeri,reparationer og vedligeholdelse,hvor der stilles høje krav til hastighed,fleksibilitet og

effektivitet.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller lignende.
 2. Maskinen må kun bruges til komprimering af jord,grus,sten og lignende materialer.
 3. Ved indendørs brug skal der pga. udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.
 4. Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,handsker og sikkerhedsfodtøj.
 5. Afhensyn til klemnings-og væltningsfaren må maskinen ikke bruges eller parkeres på skrå flader.
 6. Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.
 7. Ved brændstofpåfyldning,service eller når maskinen forlades,skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på, hvis motoren er for varm,risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær altid sikker på,at løfteudstyret er beregnet til maskinen.

Drivmidler

Brændstof:Blyfri benzin volumen:3,8LT

Motorolie: SAE15w/40 volumen:0,6Lt

Excenterolie: SAE15W/40 volumen:0,2Lt

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof
 2. Brændstofshanen åbnes.Chokeren lukkes og gashåndtaget stilles til ca 1/3 gas(ikke med varm motor)
 3. Tilslut tændingen og træk i startsnoren.Under motorens opvarming(1 til 2 minutter)føres gashåndtaget tilbage i tomgangsstilling.
 4. Motoren skal altid arbejde med fuld gas, forholdene tillader det.
 5. Vandet i vandoverrislingsanlæget aftappes,hvis der er risiko for frost.
 6. Gashåndtaget stilles i tomgang,stop motoren og luk for brændstofhanen.

Stop af maskinen

 1. Skub gasreguleringen til tomgangsposition og lad motoren køre et par minutter.
 2. Tryk motorafbryderen ind til position OFF

Vedligeholdelse

 1. Kontroller motoroliestanden dagligt. Om nødvendigt påfyld olie.
 2. Luftfilter eferses/rengøres for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanteret lydeffektniveau: 105db

Vibrationsniveau: 92 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.