Anvendelse

Dynapacs fremadgående pladevibrator LF70/90/3820 bruge til komprimering af jord f.eks. i forbindelse med nybyggeri,reparationer og vedligholdelse,hvor der stilles store krav til hasighed,fleksibilitet og effektivitet.

Sikkerhedsregler

a)Brugeren skal være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller ligende.

b)Maskinen må kun bruges til komprimering af jord,grus,sten og lignende materialer.

c)Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.

Transport og læsning

Vær aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen,når den løftes af en kran.Brug kun de markerede løftepunkter.Vær altid sikker på,at løfteudstyret er beregnet for maskinens vægt.

Drivmidler

Brændstof: Blyfri benzin volumen: 3,8Lt

Motorolie: SAE15W/40 volumen:Honda GX120 0,4 Lt/Honda GX160 0,6Lt Shell Universal Engine Oil TX15W-40 eller tilsvarende.

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof.
 2. Brændstofhanen åbnes.Chokeren lukkes og gashåndtaget stilles til ca.1/3gas(ikke med varm motor)
 3. Tilslut tændingen og træk i startsnoren.Under motorens opvarmning(1 til 2 minutter)føres gashåndtaget tilbage i tomgangsstilling.
 4. Motoren skal altid arbejde med fuld gas,hvis forholdene tillader det.
 5. Vandet i vandoverrislingsanlæget aftappes,hvis der er risiko for frost.
 6. Gashåndtaget stilles i tomgang,stop motoren og luk brændstofhanen.

Stop af maskinen

 1. Skub starthåndtaget ind og lad motoren gå i tomgang et minut.
 2. Stil motorafbryderen i position O.
 3. Luk benzinhanen

Vedligeholdelse

 1. kontroller motoroliestanden dagligt.Om nødvendigt efterfyldes med olie.
 2. Luftfilter efterses/rengøres for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,lejer,pakdåser eller luftfilter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Garanteret lydeffektniveau:

LF70: 103db/LF90: 102db/LF3820: 103 db

Vibrationsniveau:

LF70/90:1,6m/s2 LF3820: 2,0m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.