Anvendelse

Maskinen er beregnet til komprimering af sand, grus (evt. grovgrus),

sammenpakket jord, magerbeton og bitumen-grus, mellem-

og finkornet samt brobelægninger.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Der skal altid anvendes bæredygtige og stabile læsseramper i forbindelse med læsning.
 2. Kontrollér anslagspunkterne (bøjler, løfteøjer) inden de anvendes for beskadigelse og slitage. Beskadigede

dele skal straks udskiftes.

 1. Maskinen skal sikres, så den ikke sætter sig i bevægelse, glider eller vælter.
 2. Sørg for at ingen personer er i fare.

Ved læsning, forsurring og løftning af maskinen skal de dertil beregnede anslagspunkter altid anvendes.

Personer er i livsfare, hvis de:

• går ind under svævende last eller

• opholder sig under svævende last.

 1. Lås styrestangen ved læsning og transport.
 2. Efter læsning af maskinen forsurres på transportmidlet.
 3. Til pålæsning af vibrationspladen placeres krankrogen i rørbøjlen.

Start/kørsel af maskinen

 1. Åbn benzinhanen på "ON".
 2. Ved start af kold motor skal cokeren stilles på "CLOSED". Ved genstart af varm motor skal chokerarmen blive stående på "OPEN".
 3. Stil gasreguleringen på "MAX".
 4. Flyt stopkontakten il "ON".
 5. Træk let i starthåndtaget, til du mærker modstand, og træk så til.
 6. Før langsomt starthåndtaget tilbage.

Efter start af motoren.

 1. Stil gasreguleringen på "MIN".
 2. Lad motoren løbe varm i 1-2 min.
 3. Chokeren stilles i "OPEN" stilling, mens motoren kører varm.

Stop af maskinen

 1. Stil gasreguleringen på "MIN".
 2. Drej tændingskontakten til position "STOP".
 3. Luk for benzinhanen "OFF"

BEMÆRK: I nødstilfælde stoppes motoren ved simpelthen at dreje stopkontakten til position "STOP".

Vedligeholdelse

 1. Rens maskine og motor.
 2. Check/påfyld evt. skift af motorolie.
 3. Rens og juster tændrør og elektrode.
 4. Rens filterkop.
 5. Rens/skift luftfilter.
 6. Check og juster ventilvandring.
 7. Fjern sod fra cylindertopstykke.
 8. Rens og juster karburator
 9. Fremkalder: Check/påfyld evt. skift af olie.
 10. Check gummipuffer.
 11. Check og juster kilerem.
 12. Check skrueforbindelser.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.