Anvendelse

Maskinen må kun anvendes til det formål, den er beregnet til, nemlig:

- Komprimering af bitumenøst materiale.

- Let komprimering i forbindelse med jordarbejder.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Der må kun benyttes bæredygtige og stabile læsseramper ved læsning.
 2. Maskinen sikres, så den ikke kan køre til siden, glide eller vælte. Sørg for at personer ikke er i fare.
 3. Ved læsning, surring eller når maskinen løftes, benyttes altid altid de dertil beregnede alslagspunkter.
 4. Efter læsning af maskinen forsurres på transportmidlet.
 5. Benyt centralpunktsophængningen på beskyttelsesbøjlen, når maskinen løftes.

Start/kørsel af maskinen

 1. Brændstofhane på "ON".
 2. Chokerarm i "CLOSE"-stilling.
 3. Omdrejningstal-reguleringsarm på fuld belasting.
 4. Motorafbryder på "ON".
 5. Træk lidt i starthåndtaget, indtil der mærkes modstand, træk det derfter kraftigt ud. Lad ikke startgrebet springe tilbage mod motoren. Startkablet føres med hånden tilbage til udgangsstilling for at undgå, at starteren bliver beskadiget. Når motoren er varm eller ved høj temperatur, må chokeren ikke aktiveres.
 6. Lad motoren køre varm i tomgang i 1-2 min.
 7. Indstil chokerarm på "OPEN" under opvarmingskørslen.

BEMÆRK: For at undgå motorskader som følge af oliemangel er motoren udstyret med olieadvarselssystem. Hvis oliestanden er for lav, standses motoren automatisk (motorafbryderen skal blive i ON-stilling.

Stop af maskinen

 1. Omdrejningstal-reguleringsarm på tomgang.
 2. Motorafbryder på "OFF".
 3. Brændstofhane på "OFF".

BEMÆRK: i en nødstiation indstilles motorafbryderen på "OFF" for at standse motoren.

Vedligeholdelse

Se afsnit

 1. 2 side 12 i manual.
 2. Rens maskine og motor.
 3. Check/påfyld evt. skift af motorolie.
 4. Rens og juster tændrør og elektrode.
 5. Rens filterkop.
 6. Rens/skift luftfilter.
 7. Check og juster ventilvandring.
 8. Fjern sod fra cylindertopstykke.
 9. Rens og juster karburator
 10. Fremkalder: Check/påfyld evt. skift af olie.
 11. Check gummipuffer.
 12. Check og juster kilerem.
 13. Check skrueforbindelser.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.