Anvendelse

Maskinen er beregnet til komprimering af sand, grus (evt. grovgrus),

sammenpakket jord, magerbeton og bitumen-grus, mellem-

og finkornet samt brobelægninger.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Der skal altid anvendes bæredygtige og stabile læsseramper i forbindelse med læsning.
 2. Kontrollér anslagspunkterne (bøjler, løfteøjer) inden de anvendes for beskadigelse og slitage. Beskadigede

dele skal straks udskiftes.

 1. Maskinen skal sikres, så den ikke sætter sig i bevægelse, glider eller vælter.
 2. Sørg for at ingen personer er i fare.

Ved læsning, forsurring og løftning af maskinen skal de dertil beregnede anslagspunkter altid anvendes.

Personer er i livsfare, hvis de:

• går ind under svævende last eller

• opholder sig under svævende last.

 1. Lås styrestangen ved læsning og transport.
 2. Efter læsning af maskinen forsurres på transportmidlet.
 3. Til pålæsning af vibrationspladen placeres krankrogen i rørbøjlen.

Start/kørsel af maskinen

 1. Indstil brændstofhanen på "ON".
 2. Chokeren skubbes i "CLOSE" stilling.
 3. Gasindstilleren stilles på fuld gas.
 4. Motorafbryderen stilles på "ON".
 5. Træk lidt i starthåndtaget, indtil der mærkes modstand, træk derefter kraftigt ud. Lad ikke startgrebet springe tilbage mod motoren. Startkablet føres med hånden tilbage til udgangsstilling for at undgå, at starteren bliver beskadiget. Når motoren er varm eller ved høj temperatur, må chokeren ikke aktiveres.

Når motoren er i gang:

 1. Gasindstilleren stilles på "MIN".
 2. Lad motoren køre varm i 1-2 min.
 3. Chokeren stilles i "OPEN" stilling, mens kører varm.

Bemærk: For at undgå motorskader som følge af oliemangel er motoren udstyret med olieadvarselssystem. Hvis oliestanden er for lav, standses motoren automatisk (motorafbryderen skal blive i ON-stilling.

Stop af maskinen

 1. Gasindstilleren stilles på "MIN".
 2. Motorafbryderen stilles på "OFF".
 3. Brændstofhanen drejes hen på "OFF".

BEMÆRK: I en nødsituation kan motoren slukkes ved at stille motorafbryderen på "OFF".

Vedligeholdelse

Se afsnit

 1. 6 side 19 i manual.
 2. Rens maskine og motor.
 3. Check/påfyld evt. skift af motorolie.
 4. Rens og juster tændrør og elektrode.
 5. Rens filterkop.
 6. Rens/skift luftfilter.
 7. Check og juster ventilvandring.
 8. Fjern sod fra cylindertopstykke.
 9. Rens og juster karburator
 10. Fremkalder: Check/påfyld evt. skift af olie.
 11. Check gummipuffer.
 12. Check og juster kilerem.
 13. Check skrueforbindelser.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.