Anvendelse

Pladevibratorer er beregnet til at komprimere løs jordbund og grus for at forhindre sætninger og for at frembringe et fast og solidt underlag for sokler, betonfliser, fundamenter og andre konstruktioner.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding

Transport og læsning

 1. Fjern klapsplinten.
 2. Træk styrestangen lidt udad og tag den af.
 3. Sæt klapsplinten i åbningen igen, så den ikke går tabt.
 4. Tag fat i de dertil beregnede greb, når maskinen skal løftes eller bæres. (Pas på den varme motor).
 5. Maskinen kan transporteres i bagagerummet på en personbil.

BEMÆRK: Ved transport og læsning skal maskinen holdes vandret for at undgå, at der løber brændstof ud. Spildt brændstof eller brændstof eller brændstof dampe kan andtændes eller eksplodere.

Da maskinen nemt kan bæres af to personer er anhugningspunkter undladt. Maskinen må derfor ikke læsses eller løftes med løftegrej.

Start/kørsel af maskinen

 1. Brændstofhanen drejes til "ON".
 2. Chokeren skubbes i "CLOSE" stilling.
 3. Gasindstilleren stilles på fuld gas.
 4. Motorafbryderen stilles på "ON".
 5. Træk lidt i startgrebet indtil modstand mærkes, derefter trækkes kraftigt igennem.

OBS: Start grebet må ikke springe tilbage mod moteren. Led starttovet tilbage til udgangsstillingen med hånden for at undgå beskadigelse af starter. Choker skal ikke benyttes, nå motoren er varm og ved høj temperatur.

Når motoren er i gang:

 1. Stil omdrejningshåndtaget på tomgang.
 2. Lad motoren løbe varm i 1 ... 2 min.
 3. Stil chokerhåndtaget på "OPEN", mens motoren bliver varm.

Stop af maskinen

 1. Stil gashåndtaget på "min".
 2. Drej motorafbryderen til "OFF".
 3. Stil brændstofhanen på "OFF".

BEMÆRK: i nødsituationer drejes motorafbryderen til "OFF" for at standse motoren.

Vedligeholdelse

 1. Rengøring af maskinen.
 2. Kontrol af motoroliestand.
 3. Motorolieskift.
 4. Kontrol/rengøring evt. udskiftning af luftfilter.
 5. Skifte brændstoffilter.
 6. Kontrol/rensning evt. udskiftning af tændrør.
 7. Kontrol af ventilspillerum.
 8. Kontrol af oliestand i stampesystem, evt olieskift.
 9. Kontrol af gummipuffer.
 10. Kontrol af skrueforbindelser for fastgørelse.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.