Anvendelse

Maskinen må kun anvendes til det formål, den er beregnet til, nemlig alle komprimeringsarbejder i forbindelse med jord- og betonarbejder samt vejbygning og især velegnet til arbejder i grøfter.

Alle materialer kan komprimeres med maskinen, fix sand, grus, slagge, skærvelag, bitumen og komb. brostensbelægning.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af maskinen skal være fyldt 18 år og passende instrueret. Den må ikke være påvirket af alkohol, medicin ell. lign.
 2. Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation.
 3. Brugeren skal altid anvende høreværn og sikkerhedsfodtøj.
 4. Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.
 5. Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.
 6. Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

 1. Der må kun benyttes bæredygtige og stabile læsseramper ved læsning.
 2. Maskinen sikres, så den ikke kan køre til siden, glide eller vælte. Sørg for at personer ikke er i fare.
 3. Ved læsning, surring eller når maskinen løftes, benyttes altid altid de dertil beregnede alslagspunkter.
 4. Efter læsning af maskinen forsurres på transportmidlet.
 5. Til løftning af maskinen fastgøres krankrogen i central-punkt-ophængningen.

Start/kørsel af maskinen

Om Håndstart se afsnit

 1. 5.3 i manual.
 2. Stil omdrejningstal-reguleringsarmen på fuld belastning.
 3. Ved maskiner med nødstopkontakt skal denne trykkes ind.
 4. Drej tændingsnøglen forbi "I" til "II".

Når motoren er startet:

 1. Slip tændingsnøglen.
 2. Stil omdrejningstal-reguleringsarmen på tomgang.
 3. Lad motoren løbe varm i 1-2 min.

OBS: Aktiver kun starten med stillestående motor. Aktiver ikke starteren længere end 20-30 sek.. Slip straks tændingsnøglen, når moteren kører. Vent ca. 30 sek. inden genstart. Drej aldrig tændingsnøglen til "0"-stilling, mens motoren kører. Regulatoren kan blive ødelagt og batteriet oplades ikke!

BEMÆRK: Ladekontrollampen overvåger funtionen af lysgeneratoren. Den lyser, når moteren står stille med tilsluttet tændingsnøgle (stilling "I") og skal slukke, når motoren kører.

Stop af maskinen

 1. Lad motoren køre i tomgang i kort tid.
 2. Stil omdrejningstal-reguleringsarmen tilbage til anslag.

I øvrigt ved el-start:

 1. Drej tædingsnøglen til "0".
 2. Træk tændingsnøglen ud.

OBS: Motoren må ikke slukkes under fuld belastning. Motoren må ikke slukkes på dekompressionsarmen.

Vedligeholdelse

Se afsnit

 1. 2 side 14.
 2. Rengøring af maskine
 3. Kontrol/udskiftning af motorolie- og filter.
 4. Kontrol/udskiftning af luftfilter.
 5. Kontroller indsugningsåbningen.
 6. Vandtømning (brændstoftank).
 7. Udskiftning af brændstoffilter
 8. Kontrol af ventilspillerum.
 9. Kontrol/udskiftning af fremkalder olie.
 10. kontrol/udskiftning af hydr.-olie.
 11. Udskiftning af returløbsfilterelement.
 12. Rengøring af indsugningsfilter.
 13. Kontrol af hydrauliske slangeledninger.
 14. Kontrol af gummipuffer.
 15. Kontrol af skrueforbindelser.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.