Anvendelse

Munters MCS300 er en sorptionsaffugter, der er beregnet til at affugte luft indenfor et stort temperaturinterval (-20 til +40°C).

Sikkerhedsregler

- Brugeren af affugteren skal være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin.

- Affugteren skal tilsluttes jordforbundet stikkontakter med HFI-relæ.

- Affugteren må ikke tilsluttes andre stik end dem, der er angivet på mærkepladen.

- Affugteren må ikke bruges, hvor der er risiko for, at gnister kan antænde brandfarlige eller eksplosive gasser.

- Affugteren må ikke være i drift, mens kablet befinder sig i opbevaringsrummet.

- Vedløft skal kæder anbringes forsvarligt. Gå aldrig under hængende last.

- Affugteren må kun åbnes af særligt uddannede og autoriserede personer.

- Stikket skal være trukket ud af stikkontakten under service.

- Hvis der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal vådluftsslangen isoleres.

- Ved vandret eller opadgående vådluftslange bores drænhul ø5 mm i det laveste punkt. Maksimal længde på slangen er 6 m.

- Læs de øvrige Sikkerhedsoplysninger i manualen for produktet.

Transport og læsning

Affugteren kan transporteres i både opretstående og liggende position.

Drivmidler

El: 230 V, 10A, jordforbundet stik.

Start/kørsel af maskinen

- Affugteren placeres i lokalet, der ønskes affugtet, på et vandret underlag og tilsluttes et 230V jordforbundet elstik.

- Affugteren skal placeres så områderne foran proces- og regenereringsluft-indtagene holdes fri (Mindst 0,5 m til nærmeste genstand eller væg)

- Vådluftudtaget forsynes med blænde (vedlagt) og flexslange ø80 mm, således at denne luftstrøm ledes udendørs med nedadgående hældning.

Vigtigt: Ved vandret eller opadgående vådluftslange bores drænhul ø5 mm i det laveste punkt. Maksimal længde på slangen er 6 m.

- Affugteren startes ved afbryderen der befinder sig i ledningens opbevaringsrum.

- ”Omskifter for drift” indstilles på ”Man”. Indstillingerne ”Auto 1” og ”Auto 2” benyttes kun i forbindelse med hygrostatstyret drift

Stop af maskinen

- Affugteren stoppes ved afbryderen der befinder sig i ledningens opbevaringsrum.

Vedligeholdelse

Kontroller filtrene på begge sider af affugteren regelmæssigt.

Ved behov udskiftes filtrene.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Max. støjniveau: 70 dB uden kanaler

se Teknisk Håndbog for detaljer vedr. lyddata.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik