Anvendelse

Affugtning af luft i alle rum, kælderrum, opholdsrum eller erhvervslokaler (dog ikke staldbygninger).

Som sikkerhedsforanstaltning ved opbevaring af kritiske varer såsom papir, karton, fødevarer, læder- og pelsvarer osv.

Ved rustbeskyttelse af metal.

Affugtning af rum, hvor der er foretaget vådrensning af tæpper; ved maler- og tapetseringsarbejde.

Affugtning af fugtige rum fx ved swimmingpools.

Affugtning efter vandskader.

Er udstyret med varmeblæser for opvarmning.

Sikkerhedsregler

Ved drift uden afløbsslange:

Apparatet slukker automatisk, når max. vandstand i opsamlingsbakken er nået.

Fjern bakken fra underdelen, tøm og genmonter den.

Opsamlingsbakken har en tilslutningsnippel. Når affugteren skal køre uden permanent overvågning, kan kondensvandet således løbe, gennem en slange, ned i et, lavere placeret, afløb.

Transport og læsning

Under flytning skal apparatet holdes vandret, da kompressoren ellers kan blive beskadiget.

Drivmidler

230-240 V/50 Hz0,5 kW (+2 kW ved varme)

Start/kørsel af maskinen

Sæt stikket i en 16A stikkontakt med jordforbindelse.

Indstil den ønskede rumfugtighed.

Sæt hovedafbryderen på EIN.

Apparatet kan nu tages i brug.

Stop af maskinen

Sæt hovedafbryderen på AUS. Træk stikket ud af kontakten.

Vedligeholdelse

Til rengøring skal der anvendes børste eller trykluft, brug ikke vand eller opløsningsmidler.

Et snavset luftfilter kan vaskes i vand tilsat rengøringsmiddel. Lad filtret tørre og monter det på apparatet.

Service må kun foretages af autoriserede værksteder idet kølevæske kan løbe ud, hvis magnetventilen åbnes.

Kølevæske må kun bortskaffes af specialfirmae

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen

Personlige værnemidler

Ingen


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.