Anvendelse

DrizAir1200 er en kondensaffugter, der er beregnet til at affugte luft. Vandet ledes bort via indbygget pumpe og vandslange.

Sikkerhedsregler

- Brugeren af affugteren skal være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin.

- Affugteren skal tilsluttes jordforbundet stikkontakter med HFI-relæ.

- Affugteren må ikke tilsluttes andre stik end dem, der er angivet på mærkepladen.

- Affugteren må ikke bruges, hvor der er risiko for, at gnister kan antænde brandfarlige eller eksplosive gasser.

- Vedløft skal kæder anbringes forsvarligt. Gå aldrig under hængende last.

- Affugteren må kun åbnes af særligt uddannede og autoriserede personer.

- Stikket skal være trukket ud af stikkontakten under service.

- Læs de øvrige Sikkerhedsoplysninger i manualen for produktet.

Transport og læsning

Affugteren bør transporteres i opretstående position.

Ved liggende transport i mere end nogle minutter skal man vente min. 1 time før opstart.

Teleskophåndtaget skubbes ned under transport.

Drivmidler

El: 230 V, 10A, jordforbundet stik.

Start/kørsel af maskinen

- Affugteren placeres i lokalet, der ønskes affugtet, på et vandret underlag og tilsluttes et 230V jordforbundet elstik.

- Affugteren skal placeres så områderne foran luftindtaget holdes fri (mindst 0,5 m til nærmeste genstand eller væg)

- Afløbslangen føres til en vask, afløb, toilet eller spand. Maksimal længde på slangen er 12,2 m (medfølger).

Den indbyggede pumpe tømmer automatisk affugteren under drift.

- Affugteren startes ved afbryderen der befinder sig øverst på affugteren (ON-OFF).

Stop af maskinen

- Affugteren stoppes ved afbryderen der befinder sig øverst på affugteren (ON-OFF).

Vedligeholdelse

Kontroller filteret (luftindtaget) forrest på af affugteren regelmæssigt.

Ved behov udskiftes filteret.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik