Anvendelse

Dantherms Affugterserie CDT er ideelle til løsning af affugtningsopgaver inden for byggebranchen, i kældre, i lagerrum og ved skadeservice som følge af oversvømmelse eller andre vandskader

Affugteren har timetæller og fungerer fuldautomatisk med elektronisk styring, der via et display viser drifttilstanden.

Affugteren har fuldautomatisk afrimningsfunktion.

Affugteren er udstyret med vandbeholder med automatisk vandstop samt afløbsstuds.

CDT-serien kan styres med hygrostat for at sikre en konstant relativ fugtighed.

Sikkerhedsregler

Afbryd altid aggregatet fra strømforsyningen ved service/transport/rengøring mv.

Transport og læsning

CDT-serien er udført i robust konstruktion samt med store hjul, som gør aggregatet velegnet til transport på ethvert underlag. Aggregatet kan stables. CDT 22 skal altid transporteres opretstående. Kompressoren kan tage skade af liggende transport, og der kan komme smøremiddel fra kompressoren ud i kølekredsløbet!

Drivmidler

230 V/50 Hz sikret med 10 A sikring eller en 16 A automatsikring

Start/kørsel af maskinen

Placer aggregatet midt i lokalet der skal affugtes. Der skal uhindret kunne suges luft ind på bagsiden af aggregatet (min. 60 cm) samt uhindret blæses ud på forsiden (min. 3 m).

Opstil ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator.

Luk vinduer og døre ud til det fri.

Tilslut aggregatet til strøm.

Indstil hovedkontakten på "-"/"ON"

Aggregatet er nu i kontinuerlig drift uafhængigt af den relative fugtighed i rummet.

Stop af maskinen

Aggregatet stoppes ved at stille hovedkontakten på

Vedligeholdelse

Vandbeholderen skal tømmes efter behov. Afbryd altid affugteren inden vandbeholderen tages ud.

Tryk indad for at tage vandbeholderen ud, således at hakket i vandbeholderen kommer fri af kanten.

Filteret skal renses med jævne mellemrum, enten ved gennemskyldning med lunkent sæbevand eller ved støvsugning, hvis filteret kun er lidt snavset.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydniveau i 1 m afstand:

57 dB(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.