Anvendelse

-Små åbninger uden overskæring i hjørner

-Skæring gennem søjler og bjælker

-Skæring eller udvidelse af døre og vinduer

-Skæring af svært tilgængelge åbninger

-Skæring på steder med krav om minimal støj

Sikkerhedsregler

- Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, handsker og åndedrætsværn! Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Check altid at værktøjet er korrekt fastspændt!

- Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede således at der ikke opstår fare ved at bore i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

- Komplet sikkerhedsinstruktion, se pdf link

Transport og læsning

Vægt: ca. 69 kg

Vægt enkeltdel maks.: ca. 22 kg

LxBxH: 692x536x1221 mm

Vedligeholdelse

- Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

- Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

- Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Typisk lydstyrkeniveau (A-værdi) ifølge ISO 3744:

DS-WS10 med D-LP15 102,0 dB(A)

DS-WS10 med D-LP32 103,5 dB(A)

Typisk lydtryksniveau (A-værdi) på arbejdspladsen målt med en afstand på 3 meter til wiresaven ifølge ISO 11202:

DS-WS10 med D-LP15 83,5 dB(A)

DS-WS10 med D-LP32 84,5 dB(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.