Anvendelse

D-LP 32/DS-TS 32 er en middel- til kraftig højkapacitets-vægsav

til brug for savklinger op til 1600 mm dia svarende til en skæredybde på 73 cm.

D-LP 32 hydraulikaggregat har en nominel effekt på 43 kW ved 63 ampere, men kan også tilkobles 32 ampere

strømforsyning.

Sikkerhedsregler

- Området foran, bag og under skæreområdet skal være afsikret på en sådan måde, at personer eller udstyr forhindres i at komme til skade eller blive ramt af faldende betonblokke. Frilagte borekerner og betonblokke skal om nødvendigt sikres mod at falde ned.

- Placer ikke udstyret, hvor der er fare for at hydraulikaggregatet kan blive meget vådt.

- Hydraulikaggregatet skal holdes vandret under arbejdet dvs på en plan flade.

- Motorenheder og andre komponenter og værktøj skal opbevares på et tørt, sikkert sted uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug.

- Brug hjelm, beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og høreværn (og hårnet ved langt hår).

- Når der arbejdes i lukkede områder, bør der anvendes en støvmaske.

- Hold uvedkommende væk fra arbejdsområdet.

- Anvend kun savklinger godkendt til en skærehastighed på 63 m/sek.

- Kontroller at området er afmærket med tov, at hjælpeværktøj, understøtning m.v. er på plads, og at der er opsat advarselsskilte

- Der skal altid monteres et endestop for enden af skinnen, for at forhindre at saven utilsigtet kører af skinnen.

- Klingeskærmen skal altid være på plads når saven er i brug.

- Stå ALDRIG umiddelbart i flugt med en roterende savklinge.

Transport og læsning

D-LP 32 hydraulikaggregat:

LxBxH 90×540×1090mm,vægt m/olie 220 kg

Fjernbetjeningsenhed D-RC-LP 32:

L×B×H 390×180×120 mm, Vægt 2,2 kg

Start/kørsel af maskinen

-

Stop af maskinen

-

Vedligeholdelse

- Anvend ej trykluft eller damp rengøringssystemer til at rengøre hydraulikstationen.

- Umiddelbart efter dagens anvendelse, spules alt udstyr og rengøres med en børste.

- Check oliestanden en gang om ugen og fyld evt. på med hydraulikolie type HVLP

- Vi anbefaler et årligt eftersyn.

- Hydraulikkoblingerne skal rengøres og kontrolleres dagligt.

- Check oliestanden en gang om ugen og fyld evt. på med hydraulikolie type HVLP

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Udstyr: D-LP32/DS-TS32 hydraulisk savanlæg:

Typisk under brug (3 meters afstand) 90 dB (A)

Lydniveau 103 dB (A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.