Anvendelse

Drivenhed for boremaskine og vægsav.

Kører både på 16 og 32 amp.

Sikkerhedsregler

- Afbryd strømtilførslen helt (træk stikket ud), når udstyret ikke er i brug, under transport og før inspektion eller vedligeholdelse af hydraulikstationen.

- Hold børn væk fra arbejdsområdet. Hold andre personer væk fra arbejdsområdet, når udstyret er i drift.

- Motorenheder og andre komponenter og værktøj skal opbevares på et tørt, sikkert sted uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug.

Transport og læsning

Vægt: 113 kg

Vedligeholdelse

- Olien bør skiftes 6 måneder efter at hydraulikstationen er taget i brug. Derefter skiftes hver

  1. måned.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Maks arbejdstryk: 180 bar.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.