Anvendelse

- Åbninger for vinduer, døre og ventilationskanaler.

- Renovationsarbejde på facader, yder- og skillevægge.

- Alle former for tætskæring.

- Vinkelskæring, trappeskæring og fuger af alle slags.

- Skæredybde i armeret beton op til 21 cm.

- Skæredybde i mursten og natursten op til 28 cm.

Sikkerhedsregler

- Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/behov, handsker og åndedrætsværn! Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Check altid at værktøjet er korrekt fastspændt!

- Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede således at der ikke opstår fare ved at bore i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

- Komplet sikkerhedsinstruktion, se pdf link

Transport og læsning

Vægt uden el-kabel : ca. 28 kg.

Vedligeholdelse

- Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

- Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

- Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

- Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

  • Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 2 år omfatter: Fragt til/fra vores serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 2 år indføres livstids begrænset reparationsomkostning. Kontakt Hilti for komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjtrykniveau (ved 3 m afstand): 94 dB (A)

Støjstyrkeniveau: ca. 112 dB (A)

Bemærk: Støjtrykniveauet kan reduceres med ca. 10 dB (A) ved at bruge støjdæmpede savklinger.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.