Anvendelse

Elektrisk drevet, skinneført vægsav, med hvilken det er muligt at save i let til kraftigt armeret beton, murværk og sten ved hjælp af diamantskæreskiver Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 900 mm, Ø 1000 mm eller Ø 1200 mm.

- Åbninger for vinduer, døre og ventilationskanaler.

- Renovationsarbejde på facader, yder- og skillevægge.

- Alle former for tætskæring.

- Vinkelskæring, trappeskæring og fuger af alle slags.

- Skæredybde i armeret beton op til 53 cm.

- Kontrolleret nedbrydning af beton.

Sikkerhedsregler

- Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/behov, handsker og åndedrætsværn! Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Check altid at værktøjet er korrekt fastspændt!

- Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede således at der ikke opstår fare ved at bore i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

- Komplet sikkerhedsinstruktion, se pdf link

Transport og læsning

Vægt uden el-kabel : ca. 34 kg

Dimensioner: 73 cm X 59 cm X 35 cm

Vedligeholdelse

- Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

- Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

- Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

- Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

  • Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 2 år omfatter: Fragt til/fra vores serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 2 år indføres livstids begrænset reparationsomkostning. Kontakt Hilti for komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP252 hovedværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 37 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Hånd/arm, , måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 61029
Støjniveau
100 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
15 minutter
Lydeffektniveau (lwa)
117,8 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Effekt:

15 kW

Max. skæredybde:

73 cm

Spænding:

380 V


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.